I dag väntas beslutet att socialtjänst och äldreomsorg slås ihop

Trots kritiken från Haninges pensionärsföreningar – politikerna i Haninge försvarar att socialtjänsten och äldreomsorgen går ihop. – De äldre är oroliga att de kommer bli uppätna av försörjningsstöden, men äldrefrågorna kommer fortsatt vara jätteprioriterade, säger Annett Haaf (S) i socialnämnden.

  • Publicerad 16:00, 4 nov 2019

Både Annett Haaf (S), socialnämndens ordförande i Haninge, och Martin Strömvall (KD), äldrenämndens ordförande, träffade pensionärsföreningarna på torsdagen med anledning av de äldres oro över att äldreomsorgen och socialtjänsten väntas slås samman i en ny förvaltning från 1 januari.

– Vi har lyssnat in pensionärsföreningarnas oro, frågan kommer debatteras på kommunfullmäktige på måndag och vi får se hur det går, säger Annett Haaf.

Pensionärsföreningarna hade velat vara en remissinstans, tycker du att de borde ha varit det?

– Detta har inte varit ute på remiss och ingen har kunnat lämna synpunkter. Det har inte varit en sådan gång, säger Annett Haaf.

Jag ställer mig positiv till sammanslagningen. Jag ser vinster

Annett Haaf (S)

Kan beslutet återremitteras på måndag?

– Det kan det ju, och då åker det upp i december igen. Vi ville träffa pensionärsföreningarna under torsdagen för att få in deras synpunkter.

Annett Haaf (S), socialnämndens ordförande i Haninge.

Kommer du rösta för sammanslagningen på måndag?

– Jag ställer mig positiv till sammanslagningen. Jag ser vinster, säger Annett Haaf.

Det finns väldigt mycket samverkan mellan socialförvaltningen och äldreförvaltningen i dag, menar hon.

– Det kommer vara fortsatt fokus på de äldre i den nya förvaltningen också. Pensionärsorganisationerna är oroliga att de äldre kommer att bli uppätna av försörjningsstöden, men äldrefrågorna kommer fortsatt att vara jätteprioriterade, säger hon.

Vilka vinster ser du?

– Vi kommer att kunna effektivisera och lägga pengar på kärnverksamheter.

Kan du säga hur många tjänster ni kommer kunna spara?

– Nej, det kan jag faktiskt inte. Först och främst ska vi fatta beslutet. Vi ser redan nu att vi har gemensamma ärenden i båda nämnderna. I stället för att två utredare ska skriva varsitt ärende så kan vi kanske skriva ett likadant, säger Annett Haaf.

Äldrefrågorna är högprioriterade

Martin Strömvall (KD)

Äldrenämndens ordförande Martin Strömvall (KD) säger att han bara ser fördelar med sammanslagningen.

Martin Strömvall (KD), ordförande i äldrenämnden.

– Att ha en och samma förvaltning istället för två olika gör att vi kan möta kommuninvånarnas behov av omsorg på ett bättre sätt, säger han.

Kommer du rösta ja för sammanslagningen, eller har pensionärerna fått dig att ändra dig?

– För mig är det givet att rösta ja. Min uppfattning efter mötet är att det finns en rad fördelar med ett samlat grepp om omsorgsfrågorna. Vi behöver en effektiv förvaltningsorganisation för att fortsätta utveckla kvaliteten och tillgängligheten inom äldreomsorgen.

 Varför ska äldrenämnden finnas kvar om äldreförvaltningen slås samman med socialförvaltningen?

– Äldrefrågorna är högprioriterade hos oss i kommunledningen. Sammanslagningen gör att äldrenämnden blir ännu viktigare för att fortsätta behålla fokus för att utveckla äldreomsorgen, säger Martin Strömvall.

Det var för cirka 20 år sedan som äldreomsorgen samlades i en egen förvaltning i Haninge kommun.