I dag smäller den första sprängsalvan för nya Skurubron

Klockan tio och klockan två är tiderna att lägga på minnet för den som vill slippa att påverkas av sprängningarna för nya Skurubron. I dag ljuder den första sprängsalvan av många under året. I samband med sprängningarna stängs trafiken över nuvarande bron av.

  • Publicerad 05:30, 14 jan 2020

I dag, tisdag, klockan 10 på förmiddagen, smäller den första sprängsalvan för nya Skurubron.

– Vi kommer att spränga precis söder om trafikplats Skuru, mot Skuruparken, för den nya brons anslutning till Värmdövägen, säger Åse Wallin, projektledare för nya Skurubron på Trafikverket.

I samband med sprängningen stängs trafiken över nuvarande bron av i båda riktningar.

– Sprängningarna sker på fasta tider, klockan 10 och 14 på vardagar. När vi spränger stänger vi av trafiken på bron i cirka tio minuter, säger Åse Wallin.

Åse Wallin, projektledare på Trafikverket. Foto: Mattias Kamgren

På den aktuella platsen räknar Trafikverket med att sprängningar kommer att pågå fram till sommaren.

– I början kommer det att vara så gott som dagligen på vardagar.

Även under resten av året får man räkna med sprängningar inför brobygget, säger Åse Wallin.

– I februari-mars börjar vi spränga för brons landfästen på båda sidor om sundet och längre fram kommer vi även att spränga för bropelarna.

Inför sprängningarna har Trafikverket gjort en riskanalys och besiktigat de fastigheter som ligger inom riskområdet.

 

 

 

Fakta

Nya Skurubron

Byggs söder om den nuvarande och ska stå klar år 2022.

Den blir 317 meter lång, 30 meter bred och får tre körfält i vardera riktning, varav ett reserveras för busstrafik.

Brodäcket med vägbana byggs i stål och fraktas i delar för att sedan svetsas ihop på plats.

Bron får en segelfri höjd på 30 meter.

I samband med brobygget kommer trafikplats Skuru (2020) och trafikplats Björknäs (2021) att byggas om.

Bron ska finansieras till 2/3 genom broavgifter och 1/3 av staten.

Källa: Trafikverket
Visa merVisa mindre