DYRARE. Kärsdala vård- och omsorgsboende i Tullinge är ett av totalt sex stycken boenden som ska få högre hyra enligt ett nytt förslag som ska tas upp i kommunfullmäktige i höst. Foto: Stefan Källstigen

Hyrorna kan höjas på Botkyrkas vård- och omsorgsboenden

Nya hyror kan komma att börja gälla för samtliga av kommunens vård- och omsorgsboenden samt servicehus så snart som i början på nästa år. Ett första beslut har tagits i vård- och omsorgsnämnden, nu ska det bara klubbas i kommunfullmäktige.

  • Publicerad 09:05, 24 jun 2021

Vård- och omsorgsnämnden i Botkyrka såg positivt på den nya hyressättningsmodellen som presenterats för kommunens vård- och omsorgsboenden samt servicehus. Nämnden beslöt att klubba igenom förslaget, som nu ska behandlas i kommunfullmäktige innan det börjar gälla.

– Hyresmodellen för särskilda boenden innebär en mer enhetlig, rättvis och förutsägbar hyressättning. Det är också viktigt att poängtera att du som är äldre ska känna dig trygg med att kunna få den hjälp du behöver och samtidigt tillräckligt med pengar över för normala levnadsomkostnader, säger Tuva Lund (S) ordförande i vård- och omsorgsnämnden, i ett uttalande.

Även omsorgsavgiften ses över

För sex av kommunens vård- och omsorgsboenden samt servicehus innebär den nya hyresmodellen en ökad hyra för de som bor där. För resterande två innebär det en minskning.

För de boende som får en högre hyra vill kommunen höja hyran med max 700 kronor per år, exklusive den ordinarie årliga höjningen. Detta ska gälla till dess att man nått den nya hyresnivån. Sänkta hyror justeras omedelbart.

I samband med att hyror förändras, kommer omsorgsavgiften – kostnaden för maten – att ses över.

– Den som får höjd hyra kan få lägre omsorgsavgift, och tvärtom. Beräkningar görs individuellt och efter att beslut är taget. En viktig skillnad med den nya hyresmodellen är att du betalar rätt avgift för rätt sak, säger Petra Oxonius, omsorgsdirektör i Botkyrka kommun, i ett uttalande.

I september förväntas kommunfullmäktige ta ett beslut i frågan, och skulle det gå igenom beräknas den första höjningen av hyran tas ut i januari 2022, medan sänkningen börjar gälla redan den första november.

Så förändras hyrorna enligt förslaget:

Alby äng
Hyra idag: 5 036 kr.
2022: 5 736 kr.
2023 och fortsättningsvis: 6 273 kr.

Allégården
Hyra idag: 7 818 kr.
2022: 8 518 kr.
2023 och fortsättningsvis: 8 698 kr.

Silverkronan
Hyra idag: 4 540 kr.
2022: 5 240 kr.
2023: 5 940 kr.
2024: 6 640 kr.
2025: 7 340 kr.
2026: 7 769 kr.

Tunängen
Hyra idag: 9 639 kr.
2022 och fortsättningsvis: 8 228 kr.

Kärsdala
Hyra idag: 4 685 kr.
2022: 5 385 kr.
2023 och fortsättningsvis: 6 052 kr.

Strandängsgården
Hyra idag: 9 160 kr.
2022 och fortsättningsvis: 7 237 kr.

Tornet
Hyra idag: 6 595 kr.
2022 och fortsättningsvis: 6 835 kr.

Källa: Botkyrka kommun

Visa merVisa mindre