Dröjer. Marken i Brunn där de nya lägenheterna ska byggas. Där låg tidigare bland annat en trävaruhandel som hanterade impregnerat virke. Foto: Sacharias Källdén

Hyresrätterna på Ingarö försenas

Det planerade hyresrättsbygget i Brunn är försenat. Området hägnades in i somras men sedan dess har inget hänt. Nu väntar ny sanering av marken.

  • Publicerad 15:55, 17 dec 2020

Kommunens delägda bostadsbolag Värmdö bostäder AB planerar att bygga drygt 500 nya hyresrätter de närmaste åren.

Först ut är 132 nya lägenheter i Brunn på Ingarö. Marken hägnades in redan i augusti men sedan dess har inget hänt. En av orsakerna är att man har hittat miljöskadliga ämnen i marken som man inte hade räknat med.   

– Det rör sig om sulfidmineral, ett ämne som kan finnas naturligt i krossat berg och som om det kommer i kontakt med luft och vatten kan vara försurande och på så vis påverka miljön negativt, säger Camilla Schultz, chef för exploateringskontoret i Värmdö.

Tas bort i januari

Det här har gjort att hela tidplanen för hyresrätterna i Brunn har förskjutits.

– Vi hade tänkt påbörja bygget under hösten, men nu måste vi vänta på startbesked från kommunen innan vi kan dra igång. Marken måste vara godkänd för att bygga bostäder på, säger Kenneth Claesson, vd på Värmdö bostäder.

Kommunen gjorde en sanering av den aktuella tomten redan 2015 och det är de nya massorna, som man fyllde upp med då, som nu visat sig innehålla sulfidmineral.

Camilla Schultz hoppas att de är igång med bortforslandet av krossmassorna i början av nästa år.

– Vi undersöker just nu hur mycket vi behöver köra bort, det är inte klart ännu, säger hon.  

Utöver Brunn planeras nya hyresrätter på fem andra platser i kommunen. Projekten är i olika skeden och närmast i tiden ligger Munkmora med 144 lägenheter och Lugnet med 70 lägenheter.

Munkmora-projektet har dragit ut på tiden och skälet är att det har visat sig bli för dyrt. Nu backar man alltihop för att försöka få ned investeringskostnaden cirka tio procent.

– Vi behöver göra ett omtag för att se hur vi kan bygga mer kostnadseffektivt här och vi kommer att starta bygget så fort som möjligt, säger Kenneth Claesson.

Kombohus i tre områden

Tre projekt som ligger längre fram är 88 lägenheter i Charlottendal, 90 lägenheter i Skogsbo och 108 lägenheter i Hemmesta centrum.

– Vi har som mål att kunna bygga minst 500 nya lägenheter i kommunen, även om en del projekt skjuts fram i tid. Här ingår både nybyggnationer och konverteringar där vi skapar nya lägenheter i befintliga fastigheter, säger Kenneth Claesson.

I Skogsbo, Munkmora och Lugnet planerar företaget att bygga så kallade Kombohus, alltså hus som byggs till ett lägre pris, men ändå med bra kvalitet, enligt Kenneth Claesson.

– Priset pressas genom gemensamma upphandlingar i hela landet genom Sveriges Allmännytta. Det är alltså nyckelfärdiga hus som produceras i stora volymer, därav prispressen.     

Skogsbo-husen har ritats in på den plats där Värmdö bostäders eget kontor ligger idag – det kommer då att rivas – men även där behövs ett omtag. Flera saker i planen är inte lösta på ett bra sätt ännu, enligt Kenneth Claesson.         

Visionsbild. Så här kommer nya bostäderna i Brunn se ut. Foto: Värmdö Bostäder AB

Visionsbild. Nya lägenheter på Fiskgjusevägen, Lugnet. Foto: Värmdö Bostäder AB

Munkmora-projektet har dragit ut på tiden och skälet är att det har visat sig bli för dyrt. Nu backar man alltihop för att försöka få ned investeringskostnaden cirka tio procent.

– Vi behöver göra ett omtag för att se hur vi kan bygga mer kostnadseffektivt här och vi kommer att starta bygget så fort som möjligt, säger Kenneth Claesson.

Kombohus i tre områden

Tre projekt som ligger längre fram är 88 lägenheter i Charlottendal, 90 lägenheter i Skogsbo och 108 lägenheter i Hemmesta centrum.

– Vi har som mål att kunna bygga minst 500 nya lägenheter i kommunen, även om en del projekt skjuts fram i tid. Här ingår både nybyggnationer och konverteringar där vi skapar nya lägenheter i befintliga fastigheter, säger Kenneth Claesson.

I Skogsbo, Munkmora och Lugnet planerar företaget att bygga så kallade Kombohus, alltså hus som byggs till ett lägre pris, men ändå med bra kvalitet, enligt Kenneth Claesson.

– Priset pressas genom gemensamma upphandlingar i hela landet genom Sveriges Allmännytta. Det är alltså nyckelfärdiga hus som produceras i stora volymer, därav prispressen.     

Skogsbo-husen har ritats in på den plats där Värmdö bostäders eget kontor ligger idag – det kommer då att rivas – men även där behövs ett omtag. Flera saker i planen är inte lösta på ett bra sätt ännu, enligt Kenneth Claesson.         

Visionsbild. Nya lägenheter i Hemmesta centrum. Foto: Värmdö bostäder AB

Här planeras nya hyresrätter

Brunn. 132 lgh i sju byggnader, varav sex med fyra våningar och en med en våning.

Munkmora. 144 lgh i tre huskroppar, varav en med tio våningar och två med sex våningar. De placeras på Markörplan, vid infarten mot Nelsonstigen och i slutet av Skyttevägen.

Lugnet (Fiskgjusevägen). 70 lgh i två huskroppar med fem våningar.

Charlottendal. 88 lgh i tre kvarter med tre–fem våningar.

Skogsbo. Omtag, antalet lägenheter oklart i nuläget

Hemmesta C. 108 lgh i två delområden med fem–sex våningar

Totalt: 542 lägenheter

Visa merVisa mindre