I hörnet Kamrervägen och Köpmanvägen planeras det för tio radhus med upplåtelseformen bostadsrätt. Foto: Niklas Loman

Hyreslägenheterna som blev köperadhus

På Köpmanvägen skulle kommunala Upplands-Brohus bygga 45 hyreslägenheter. Nyligen fick bolaget helt nya direktiv från kommunen: Skippa lägenheterna. Bygg i stället tio radhus som ska säljas som bostadsrätter. Hur blev det så?

  • Publicerad 14:01, 13 maj 2022

I den bästa av världar gör man såklart saker i rätt ordning

Mycket är på gång i Bro och omfattande planer på förändring finns i och med kommunens projekt omdaning Bro. I dessa planer finns olika idéer på vad man ska göra med Köpmanvägen som binder samman centrumområdet och pendeltågsstationen.

Det har varit känt att det kommunala bostadsbolaget Upplands-Brohus påbörjat en projektering för att bygga på en tomt i närheten av pendeltåget och där uppföra 45 hyreslägenheter i flerfamiljshus.

I området längs Köpmanvägen i Bro kommer Upplands-Brohus låta bygga bostadsrättsradhus. Det kommunala bolaget har aldrig tidigare jobbat med denna upplåtelseform. Foto: Niklas Loman

Helomvändningen

Nu visar det sig att dessa byggplaner har förpassats till idéernas kyrkogård och istället ersatts av en ny idé: tio stycken bostadsrättsradhus.

Varje radhus är tänkt att vara i två våningar och mäta ungefär 100 kvadratmeter vardera.
Vid kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges möten i april fick politikerna ta ställning till en framställan från Upplands-Brohus som berör planerna.

Styrande politiker om radhuskritiken

Av denna framgår att bolaget vill inhämta politikens godkännande för att de avser att bygga bostadsrätter.

– Med anledning av att vi inte har byggt bostadsrätter tidigare så har vi vänt oss till kommunfullmäktige för att få deras medgivande då vi anser att detta är av principiell betydelse, säger Ann Hermansson Alm, vd, Upplands-Brohus.

Ann Hermansson Alm, vd, Upplands-Brohus Foto: Alexander von Sydow

Ärendet sekretessbelades då det kom upp i kommunfullmäktige med hänvisning till upphandlingssekretess. Av protokollet framgår att det blev en debatt huruvida frågan skulle tas utan insyn. Vid en omröstning togs beslut att så skulle ske med siffrorna 29 ja och 10 nej.

Både i kommunstyrelsen och fullmäktige gav en majoritet av politikerna sitt godkännande till planerna på bostadsrättsradhusen.

En skissbild av en av de huskroppar som ska uppföras längs Köpmanvägen. Foto: CF Møller Architects

V och MP emot

I fullmäktige var endast Miljöpartiet och Vänsterpartiet emot planerna. I en reservationstext reagerar gruppledaren Erik Karlsson (V) kraftigt mot kursändringen på Köpmanvägen och menar att detta kommer att kosta skattebetalarna 3 000 000 kronor.

Summan bekräftas av Ann Hermansson Alm. Hon säger dock att de tre miljoner man lagt ner på det egentliga projektet kan kvittas mot 2021 års goda resultat inom bolaget.

– Vi har tagit med detta i vårt bokslut som förgäveskostnad.

Vänsterpartiet skriver vidare i sin reservationstext att nya ägardirektiv har lämnats till bolaget utan att fullmäktige fått säga sitt, detsamma gäller det faktum att bolaget i och med projektet frångår sin bolagsordning.

Erik Karlsson (V) och Sara Ridderstedt (MP) var ensamma om att rösta emot förslaget att byta inriktning på byggplanerna i Bro. Båda gruppledarna riktat skarp kritik mot vändningen i projektet. Foto: Pressbild

MP: "Kommunpolitik när den är som sämst"

Sara Ridderstedt, Miljöpartiets gruppledare, håller inte heller tillbaka i sin kritik av vändningen på Köpmanvägen.

– Det här är kommunpolitik när den är som sämst. Istället för fyravåningarshus med plats för fler 100 meter från järnvägen får vi nu några få radhus vilket M, L, C, KD, SD och S röstat igenom, det är ett resursslöseri med både kommunal mark och skatteintäkter, säger Sara Ridderstedt.

Planen var lägenheter

Hos Upplands-Brohus berättar Ann Hermansson Alm mer om lägenhetshusen som nu arbetats om till radhus.

– Vi hade en lagakraftvunnen detaljplan och vi hade handlat upp projektet, det vill säga någon som kan projektera och bygga. Men det är alltid villkorat i fråga om våra ägardirektiv, det innebär att vi måste få en investering godkänd.

Ännu en skiss som visar radhusens placering längs gatan. Foto: CF Møller Architects

Varför förändras planerna till att bli radhus?

– Arbetet med detaljplanen var inte i synk med omdaning Bro tyvärr. Det innebär att vi har gjort om projektet för att bättre passa det omdaning Bro står för, att bygga småstad. Det man gör nu istället är att man bygger tio stycken radhus i bostadsrättsform.

Hur uppfattar du som tjänsteperson turerna?

– Omdaning Bro är en stor satsning som alla har ställt sig bakom, även Upplands-Brohus, men i den bästa av världar gör man såklart saker i rätt ordning.

Sekretessbelagda protokoll

Efter att ärendet om radhusbygget tagits upp under sekretess vid fullmäktiges möte den 27 april så sekretessbelades även delar av kommunstyrelsens protokoll från den 13 april.

Kommunstyrelsens protokoll från den 13/4-2022 sekretessbelades efter att radhusärendet hade behandlats i fullmäktige.

Det här vet vi om de nya radhusen

I syfte att säkra gestaltningen och att denna överensstämmer med ambitionen om att ”bygga småstad”, så har arkitektfirman C.F. Møller och även projektledaren för omdaning Bro varit med i radhusprojektet. Dessa parter kommer även finnas med framåt i utformningen av det hela.

På fastigheten Härnevi 1:32 och Härnevi 1:71 i närheten av pendeltågsstationen är det tänkt att radhusen ska uppföras.

Foto: CF Møller Architects

Radhus i trä

Ann Hermansson Alm, som är Upplands-Brohus vd, berättar att de tio radhusen kommer vara ungefär 100 kvadratmeter vardera och i två plan. Husen kommer att byggas i trä.

En gemensam parkeringsplats med laddplatser ska även byggas. Av handlingar Mitt i tagit del av framgår att de tio radhusen kommer byggas uppdelade på tre huskroppar med tre radhus i två av dessa och en huskropp med fyra radhus.

En andningspaus

Enligt planerna kommer mittenlängan som innehåller fyra radhus vara lite mer inskjuten än de andra två huskropparna i syfte att detta ska kunna ”skapa en attraktiv park”.

Tanken är att skapa en ”visuell målpunkt och andningspaus på väg till cent-rum”. Valet av trä ska ge ett varmt och mänskligt uttryck, står det i handlingarna.


VET DU MER? Tipsa Mitt i:s reporter Niklas Loman. Källskydd garanteras!

Detta har hänt

Politikerna har givit Upplands-Brohus grönt ljus att bygga med upplåtelseformen bostadsrätt. Detta har bolaget aldrig tidigare gjort. Bolagets styrelse tog ett beslut den 22 mars att investera 41 miljoner kronor i projektet på Köpmanvägen. Man har även fått politikernas medgivande att skapa ett dotterbolag då detta är praxis i samband med att fastigheter överlåts.

Källa: Kommunstyrelsens protokoll 220413

Visa merVisa mindre

Tidsplan:

Upphandling hos Sveriges Allmännytta ramavtalad husleverantör: april 2022

Projektering bygglov: maj-augusti 2022

Bygglovsansökan: september 2022

Godkänt bygglov: november 2022

Projektering tillverkningshandlingar: december-februari 2023

Produktion på fabrik: mars-april 2023

Slutbesiktning: oktober 2023

Inflyttning december 2023

Visa merVisa mindre

Fastighetsbolag bjöd till gårdsfest

Brogårdsdagen i Tegelhagen med tipsrunda, politiker och korv. Korv, tipsrunda och en brinnande docka som räddningstjänsten släckte till barnens glädje gång på gång – detta var ingredienser då en av de stora fastighetsaktörerna i Tegelhagen bjöd in till...onsdag 25/5 15:51

Trerummare helt utbrunnen på Rosgården i Bålsta

Under måndagskvällen brann det i en lägenhet i Bålsta. Då räddningstjänsten kom till platsen slog redan lågor ut ur fönstret. – Jag och räddningstjänsten i Bålsta var först på plats, då var det en...tisdag 24/5 16:39