Hyreshöjning nära 2 procent

  • Publicerad 15:26, 16 mar 2014

Lidingö Lidingöhem AB och Hyresgästföreningen i Stockholm kom nyligen överens om en generell hyreshöjning. Höjningen motiveras med ökade driftkostnader och större underhållsåtgärder. Hyresgästerna i Lidingöhems bostadsbestånd kommer från den 1 april 2014 att få en hyreshöjning på 1,85 procent. Hyran för parkeringsplatser och garage höjs med 25 kronor per månad.