Ombildning. "Vi vill att de här bostäderna ska bevaras och att man underhåller dem, för de här bostäderna behövs", säger hyresgästen Evy Törnquist. Foto: Anna Rönngren

Hyresgäster sätter press på politiker om ombildningar

Var ska hyresgäster som inte är rika bo? Den frågan ställer hyresgäster i Sätra och Skärholmen till ansvariga politiker. "Det måste finnas en bostad för alla, inte bara för dem med pengar", säger Sätrabon Evy Törnquist.

  • Publicerad 17:22, 13 apr 2021

Vi vill att köpstämman ska ogiltigförklaras

Ombildningarna av hyresrätter till bostadsrätter i Sätra och Skärholmen har gett upphov till livliga diskussioner som Mitt i Skärholmen tidigare berättat om.

Betydligt fler än de 38 lägenheter som ursprungligen angavs av Stockholms stad ska nu ombildas i Sätra. Och flera hyresgäster i fastigheten Bysätra 1 känner sig överkörda och anser att processen inför ombildningen inte har gått rätt till.

De har nu tillsammans med den lokala hyresgästföreningen i Skärholmen mejlat flera politiker bland andra bostadsborgarrådet Dennis Wedin (M) och bostadsminister Märta Stenevi (Mp).

– Vi vill att köpstämman ska ogiltigförklaras eftersom processen fram till stämman i flera avseenden har hanterats felaktigt. Den har inte följt Stockholms stads framtagna guide om hur det ska gå till, säger Sätrabon Evy Törnquist en av medlemmarna i Bysätra 1 mot ombildning.

Som exempel nämner hon att hyresgäster utsatts för påtryckningar, att lägenheterna, trots tidigare löften om motsatsen ska säljas långt under marknadspris, att köpstämman hölls med fullmakter och poströstning så att de boende inte kunde vara med. Och att en och samma styrelseledamot stod för samtliga fullmakter.

Vill ha svar från politiker

I brevet vill de också att politikerna ska svara på hur låginkomsttagare som inte har råd att köpa bostadsrätter eller betala nybyggnadshyror ska få en bostad.

– Det är viktigt att man bevarar äldre hyresrätter generellt. Det måste finnas bostäder för alla inte bara för dem som kan köpa bostadsrätter eller betala höga hyror, säger Evy Evy Törnquist.

Inget gehör för ogiltigförklarande

Mitt i har sökt Dennis Wedin som valt att inte ringa tillbaka. Istället svarar han i ett mejl att köpstämman gått korrekt till enligt gällande lag och att det även funnits en oberoende observatör på plats.

På frågan hur låginkomsttagare som inte har råd att köpa bostadsrätter eller betala nyproduktionshyror ska få en bostad svarar han i mejlet. ”Stockholm har en hög byggtakt, det inkluderar även hyresrätter från allmännyttan. Ett projekt vi arbetar med som jag särskilt vill lyfta fram är Stockholmshusen, ett projekt som tack vare serieproduktion drar ner kostnaden att bygga och därmed hyror vid nyproduktion.”

Som Mitt i tidigare berättat har hyrorna i Stockholmshusen dock blivit betydligt högre än planerat. Ambitionen var att en snitt-trea skulle kosta mellan 7500 och 10500 kronor. Men när de första husen stod klara i Rågsved 2019 landade hyrorna på runt 11000.

Bostadsminister Märta Stenevi meddelar via sin pressekreterare att hon inte har tid att svara på Mitt i:s frågor.

Detta har hänt

101 hyreslägenheter i föreningen Bysätra 1 i Sätra ska ombildas till bostadsrätter.

Ombildningen har föregåtts av hetsiga interna diskussioner.

Ombildningen röstades igenom i en köpstämma den 17 december 2020.

Flera hyresgäster i området menar nu att köpstämman inte har gått korrekt till.

De missnöjda hyresgästerna har nu tillsammans med den lokala hyresgästföreningen i Skärholmen skrivit brev till flera politiker där de dels vills att stämman ogiltigförklaras, dels vill ha svar på hur politikerna på sikt tänker lösa bostadsfrågan för människor med lägre inkomster som varken har råd att köpa sina bostäder eller betala nyproduktionshyror.

Visa merVisa mindre