"Det är jättebra med de här åtgärderna, men det måste göras ordentligt" säger Lasse Ring. Foto: Lucas Brischetto

Hyresgäster informerades inte om asbest

När boende på Vasavägen skulle få isoleringen i sina balkonger utbytta hittades asbest. Men det fick aldrig hyresgästerna veta. – En dag dök det upp rymdgubbar ute på gatan, jag slog en kullerbytta, säger Lars Ring, som bor på Vasavägen.

  • Publicerad 15:53, 2 nov 2017

Som ett led i att minska bullret från järnvägen nedanför Vasavägen på Söderhöjden, bestämde Trafikverket att de boendes fasader och fönster skulle renoveras. Tjockare fönster och bättre isolering på balkongerna skulle minska bullret.

Snart visade det sig att eternitskivor, som innehåller asbest, fanns i väggarna. Om skivorna bryts eller borras i kan asbest frigöras i form av damm som kan vara livsfarligt om det andas in. Men det fick inte de boende reda på.

– En dag dök det upp rymdgubbar ute på gatan, jag slog en kullerbytta, säger Lasse Ring, som bor på Vasavägen. Eftersom han själv arbetat med asbest kände han igen de ”rymdkläder” hantverkarna använde, och började misstänka att det rörde sig om asbest. 

Lasse Ring tycker inte att de boende informerats tillräckligt, och undrar om ordentliga riskanalyser genomförts.

Oro för säkerheten hos de boende

När Lasse Ring själv tog kontakt med Järfällahus fick han bekräftat att det rörde sig om asbest. Då reagerade han på att de säkerhetsrutiner han själv varit med om, inte verkade omfatta hantverkarna på Vasavägen. Sedan sensommaren har underentreprenörerna bytt av varandra, och olika bilar från olika företag har synts till på gården.

Inte sällan har hantverkarna varit dåliga på svenska och haft svårt att kommunicera vad som egentligen görs, och Lasse Ring är orolig för att de inte informerats om farorna med arbete. I perioder har arbetet också till synes avbrutits, för att sedan tas upp igen, då med nya hantverkare.

Anders Ståhle är orolig för att hans fru, som har astma, kan fara illa av dammet.

”Det är vår hälsa det handlar om”

Huruvida alla säkerhetsrutiner har följts eller inte, är svårt att säga. Men många boende på Vasavägen är oroliga. På innergården har stora säckar stått öppna med material i, och på containern som de sedan tömts i står ingenting om att den innehåller asbest.

Vi har inte fått veta vad det är eller hur farligt det är, säger Lasse Ring.

Anders Ståhle, som också bor på Vasavägen, var till en början glad för att bullret skulle minska. Men eftersom hans fru har astma är han nu istället orolig för vad renoveringen kan innebära för hennes hälsa.

– Det är klart man blir rädd, det är ju vår hälsa det handlar om, säger Anders Ståhle.

Järfällahus förnekar problem under arbetet

Mikael Jonsson som är projektledare på Järfällahus säger att allt har gått rätt till på Vasavägen.

– Så vitt jag känner till har det gjorts enligt alla konstens regler, säger Mikael Jonsson.

Stämmer det att ni fått byta underentreprenörer för att se till att allt görs på rätt sätt?

– Nej, det stämmer inte.

Sari Hirvo fick höra att underentreprenören bytts ut.

Boende fick höra att hantverkarna ”inte visste vad de höll på med”

Men Sari Hirvo, som även hon bor på Vasavägen, har hört det motsatta. När några för henne okända män inspekterade renoveringen för ett par veckor sedan, frågade hon varför arbetet avstannat.

– Till mig sa de att de fått göra sig av med företaget som gjorde renoveringen, eftersom hantverkarna inte visste vad de höll på med, säger Sari Hirvo.

Mitt i Järfälla har också sökt Järfällahus informationsavdelning och Trafikverkets projektansvarige, utan att lyckas. Under de senaste två veckorna har inga hantverkare synts till på Vasavägen.