Johan Strandberg, Karoline Löfstedt och Charlotta Buch i det nya soprummet. Foto: Johanna Kämpe

Hyresgäster i Solberga får testa miljösmart boende

Några av Stockholmshems hyresgäster i Solberga ska under våren få börja testa nya lösningar för att göra boendet mer miljösmart. – Vi vill påskynda utvecklingen mot hållbarhet, säger Johan Strandberg, forskare på IVL som är en av initiativtagarna till projektet.

  • Publicerad 05:30, 28 dec 2018

Enligt IVL Svenska miljöinstitutet står boendet för 40 procent av energianvändningen i Sverige. Det vill bland andra Johan Strandberg ändra på. Till sin hjälp har han bland andra hyresgästerna i Solberga och företagen Kretsloppsbolaget och Bioteria.

Bakterier ska få sopor att inte lukta

Några av Stockholmshems hyresgäster i Solberga kommer inom kort att få ett nytt soprum att slänga sina sopor och sortera sitt avfall i. Soprummet – eller bioboden, som den också kallas – har utrustats med en ny teknik.

– Vi använder oss av bakterier som vi sprejar över matavfall och brännbara sopor. De här bakterierna gör så att det inte luktar, säger Charlotta Buch på Bioteria.

Det viktigaste områdena att fokusera på är avfallshanteringen och dagvattnet, enligt Johan Strandberg.

– Avfallshanteringen är mer mogen. Det är ett område som många bryr sig om och flera hyresgäster har frågat om sortera sitt avfall. Nu vill vi kunna hantera dagvattnet på ett smidigare sätt.

Torbjörn Frisö från Kretsloppsbolaget visar upp hydroponikanläggningen. Foto: Johanna Kämpe

Odlar fisk i tankar – i källaren

Där kommer Kretsloppsbolaget in. I de gamla husen i Solberga går dagvattnet in i källaren – och det vill bolaget utnyttja genom att odla grönsaker och fisk.

– Det är en hydroponikanläggning. Vattnet blandas med näringslösning och fiskarna och deras avföring blir näring till växterna, säger Torbjörn Frisö.

Tanken är att odla matfisk.

– Tilapia är en ciklid från Victoriasjön. Det är världens mest odlade fisk. De är växtätare, så vi slipper fiska ur haven för att mätta de här.

Enligt Torbjörn Frisö går det åt 90–95 procent mindre vatten till den här typen av odling. Växterna hjälper också till att rena fiskarnas vatten.

Ska utveckla Solberga

Projektet invigdes för hyresgästerna i oktober.

– Det kom drygt 100 personer. Många var intresserade och nyfikna, säger Karoline Löfstedt, projektledare för Gröna Solberga och hållbarhetsutvecklare på Stockholmshem.

Anledningen till att just Solberga valdes ut är att det är ett typiskt område för bolaget och Stockholm.

– Det här är ett typiskt 50-talsområde. Det är många 50-talslösningar som dagvatten som går in i källaren. Det här är också ett område som står inför ett generationsskifte och det är många som har uttryckt intresse för odling. Vi vill gärna utveckla stadsdelen och få in mer grannskapskänsla, säger Karoline Löfstedt.

Den som är intresserad av att följa projektet kan göra det på Instagram: @gronasolberga