Centralstyrt. Värmdö bostäders driftchef Hanifi Atceken är positiv till företagets åtgärdsplan. Här kollar han att allt funkar i värmecentralen i Hästhagen. Foto: Claudio Britos

Hyresgäster ger Värmdö bostäder lågt betyg

Värmdö bostäder får bottenbetyg av sina hyresgäster på flera områden. Det visar en ny enkät. Nu startar arbetet för att bli en bättre hyresvärd.

  • Publicerad 14:42, 23 feb 2021

Kommunens delägda bostadsbolag Värmdö bostäder, VB, får lågt betyg av sina hyresgäster när det gäller en rad saker.

Ett område är servicen. Särskilt missnöjda är hyresgästerna med telefon- och besökstider och bristen på allmän information från VB. Städning av gemensamma utrymmen inomhus och brist på källsortering får kritik, likaså när det kommer till att få saker som man har felanmält fixade inom rimlig tid.

"Vi ska bli bättre"

VB ligger även en bra bit under snittet jämfört med andra hyresvärdar i landet när det kommer till boendemiljön inne i lägenheterna – underhåll, temperatur, ventilation, ljudisolering. Även till viss del utemiljön. Bara 58 procent svarar att de talar väl om VB och knappt hälften vet vilka entreprenörer som tillhör VB när de är ute och jobbar.

Den del där företaget hamnar på medel jämfört med andra hyresvärdar är den generella trivseln i området. Runt 80 av hyresgästerna svarar att de trivs i sitt bostadsområde. Även trygghet generellt får okej betyg.

För vd Kenneth Claesson kommer resultatet inte som en överraskning eftersom Värmdö bostäder har dragits med missnöjda hyresgäster under många år, framförallt när det gäller kommunikation och service.

– Jag kan inte säga exakt vad det här beror på historiskt, det jag vet är att vi ska bli bättre. Det finns ingen anledning för oss att inte bli det. Det är alldeles för låga siffror i vissa delar, och det är vi inte nöjda med, säger han.

Hoppfull. Kenneth Claesson, vd för Värmdö bostäder AB. Foto: Eva Tonström

Mycket att göra. Värmdö bostäders driftchef Hanifi Atceken i värmecentralen i Hästhagen. Foto: Claudio Britos

2000 hushåll

Enkäten skickades ut till samtliga av Värmdö bostäders cirka 2000 lägenheter under september förra året. De bostadsområden där missnöjet är tydligast är Hästhagen, där VB gjorde en totalrenovering av lägenheterna nyligen, och Munkmora där det finns en otrygghet, framförallt på Nelsonstigen.

Mest nöjda är hyresgästerna i Hemmesta och Stavsnäs gärde.

Det utbredda missnöjet har landat i en omfattande åtgärdsplan som Värmdö bostäder tänker genomföra. Förändringsarbetet startade redan förra året och i stora drag handlar det om att satsa på de delar som fått sämst betyg och ändra i organisationen så att inget hamnar mellan stolarna.

Målet är att vända hela skutan till år 2024. Då vill de tillhöra de hyresvärdar i Sverige som ligger bland de främsta när det gäller kundnöjdhet.

– Det är en ganska kort period, men jag tror att vi kommer klara det. Det handlar mycket om att ligga steget före och se möjligheter i stället för problem, säger Kenneth Claesson.

En stor förändring som pågår just nu är att göra om hela hemsidan, till en mer modern och användarvänlig sajt. Det ska bli klart under våren.

https://www.mitti.se/nyheter/hyresratterna-pa-ingaro-forsenas/reptli!90KEWPTRtzCCpucAjPF6g/

https://www.mitti.se/nyheter/har-skapas-nya-ettor-at ungdomarna/reptks!AW7qHJOSvvRxLya1K2sXBA/

Centralstyrt. Värmdö Bostäders driftchef Hanifi Atceken är ute dagligen och kollar till företagets fastigheter. Här i värmecentralen i Hästhagen. Foto: Claudio Britos

Lång lista. Värmdö bostäder driftchef Hanifi Atceken. Foto: Claudio Britos

Det här ska göras

Service – förbättra rutinerna för felanmälan och städning av allmänna ytor. Ny städentreprenör anlitas från 2021.

Underhåll – en plan för allmänt underhåll i lägenheterna startar, med möjlighet till individuella val. Utöver det ska varje fastighet få en underhållsplan.

Kommunikation – ny hemsida sjösätts under våren, besöks- och telefontider förbättras och bättre allmän info till hyresgästerna

Trygghet – bli bättre i de områden där hyresgäster upplever otrygghet, framförallt Munkmora. Ligga steget före och agera snabbare när något inträffar.

Hela resultatet av enkäten kommer att läggas upp på varmdobo.se under våren.

Visa merVisa mindre