PATIENT. Cecilia Chrapkowska oroar sig över vad som ska hända med vården för postcovidpatienter när mottagningen flyttas till Huddinge. Foto: Claudio Britos/Privat

Hyllade mottagningen för postcovid läggs ner

Mottagningen i Solna för vård av patienter som inte blir friska efter covid-19 läggs ner. I samma veva startar en ny i Huddinge. En rockad som inte har fått någon förklaring.

  • Publicerad 05:33, 12 maj 2021

Hur blir det nu med min vård framöver?

Mottagningen för postcovidsjuka på Karolinska universitetssjukhuset i Solna läggs ner. Personalen fick beskedet i förra veckan, och alla patienter ska flyttas över till Karolinska i Huddinge, där en ny mottagning öppnar.

– Det gör mig väldigt orolig. Hur blir det nu med min vård framöver? Vem är min läkare? säger Cecilia Chrapkowska, som insjuknade i mars förra året.

Röntgen har visat på lungskador, och nu ska hon göra en magnetröntgen av hjärtat för sina smärtor i bröstet. Hon har ständig feber, och även POTS, vilket ger yrsel.

– Tanken är att jag ska börja arbeta 25 procent snart, och det är tack vare vården jag fått på mottagningen. Nu är jag rädd att min rehabilitering tappar fart.

Världsledande forskning

Cecilia Chrapkowska är barnläkare, och aktiv i Läkare till läkare, ett nätverk för läkare som drabbats av komplikationer av covid-19, och som vill att Solnamottagningen ska finnas kvar:

– Där finns erfarenhet och kompetens samlad, och dessutom världsledande forskning, säger hon.

Mottagning för långtidscovid kan tvingas stänga

Rockaden har fått stark kritik från flera håll. Mikael Nilsson, huvudskyddsombud på Karolinska i Solna, kräver en riskbedömning.

– Det ska göras vid alla verksamhetsförändringar. Det här har gått extremt fort, det finns inga dokument, allt hänger i luften, säger han.

Någon förklaring till flytten har han inte sett:

– Nej. Och jag tycker, att när det gäller hur skattemedel används, så ska det finnas en tydlighet om på vilka grunder beslut fattas, säger Mikael Nilsson.

Maktkamp

Även oppositionspolitiker i regionen ifrågasätter agerandet.

– Man nedmonterar inte en fungerande verksamhet mitt under skriande pandemi. Men det här är inte ett politiskt beslut, utan det är förvaltningen som vill att den ska ligga i Huddinge. Jag tror det handlar om en maktkamp, säger regionrådet Anna Sehlin (V).

Covidpatienter hänvisas till mottagning – som inte finns

Enligt regionens plan är det vårdcentralerna som är första instans för den som drabbas av postcovid.

De ska nu remittera patienter till kardiolog på Södersjukhuset eller Danderyds sjukhus, och de med neurologiska besvär till Danderyds sjukhus.

Bred kompetens

Och de som haft besvär i över tre månader ska fortsättningsvis remitteras till mottagningen i Huddinge.

Den ska, liksom mottagningen i Solna, vara multidisciplinär.

https://www.mitti.se/nyheter/nya-mottagningen-for-postcovid-oppnar-i-maj/repudu!1Wze22Wuj7yymt95qb9A/

– Det handlar om lungläkare, kardiologer, rehabspecialister, behoven ser olika ut beroende på patienterna, säger Heidi Stensmyren, temachef för kvinnohälsa och hälsoprofessioner, som den nya mottagningen sorterar under.

Hoppas öppna i maj

Den kommer att inrymmas på plan 5 och öppnar "så snart vi kan, förhoppningsvis i maj".

– De patienter som nu remitteras till Karolinska universitetssjukhuset får kallelse till mottagningen i Huddinge. De som redan fått en kallelse till Solna går dit, säger hon.

Men snart nog stänger mottagningen i Solna, till mångas besvikelse.

– Uppdraget gick till Huddinge, det kan vi inte göra något åt. Vi som arbetar på Karolinska rör oss mellan båda sjukhusen, och det viktiga nu är att ge patienterna god vård, säger hon.

Här ska de med postcovid få hjälp

Vårdcentralen och/eller primärvårdsrehab är första instans.

Danderyds sjukhus för svåra kognitionsproblem och de som drabbats av extrem trötthet.

Södersjukhuset eller Danderyds sjukhus för Posturalt Ortostatiskt Takykardisyndrom, POTS. Symtom är hjärtklappning, yrsel, obehag när man reser sig till stående från sittande eller liggande.

Karolinska i Huddinge för patienter med symtom i tre månader eller mer, utan förbättring, som behöver multidisciplinär utredning.

Akuten vid bröstsmärtor med risk för allvarlig hjärtpåverkan, eller blodpropp i lungorna.

Källa: Region Stockholm

Visa merVisa mindre