Josef med försvunne sonen Sams keps (namnen är fingerade). Foto: Daniel Díaz

Hvb-gården har fått hård kritik av Ivo

Hvb-gården Löjtnanten, dit Skärholmens socialtjänst skickade Sam, har fått bister kritik av Ivo, Inspektionen för vård och omsorg. Ungdomarna får inte den vård och behandling de behöver, konstaterade Ivo 2017.

  • Publicerad 10:57, 13 nov 2018

De ungdomar som vistas på hvb-gården Löjtnanten får inte fullt ut den vård och den behandling de behöver utifrån sina individuella behov och förutsättningar. Det konstaterade Ivo efter en tillsyn under 2017.

”Verksamheten lever därför inte upp till kravet på god kvalitet i 3 kap 3 § socialtjänstlagen … och inte till 3 kap §3 socialtjänstförordningen”, skrev Ivo i sitt beslut i oktober 2017.

Ivo slog ner på bristerna på Löjtnanten redan 2016. Tillsynen 2017 gjordes för att kontrollera om situationen förbättrats.  Det hade den inte. Ivo fann det ”anmärkningsvärt” att åtgärder ännu inte vidtagits för att ”erbjuda de placerade ungdomarna en säker och trygg vård med kvalitet”.

Dessutom konstaterade Ivo att det fanns brister i dokumentationen av vården och behandlingen.

”Det finns mer att göra”

Nu har ytterligare ett år gått. Patrik Silverudd är pressansvarig vid koncernen Humana, som driver Löjtnanten via bolaget Davidsbogård. Han berättar att arbetet med att förbättra vården på Löjtnanten pågår för fullt men ännu inte är klart.

– Utifrån Ivos granskning har vi vidtagit en rad åtgärder under året. Utbildningar har genomförts, i bland annat MI (motiverande intervju.) och i lågaffektivt bemötande. Det finns dock mer att göra, säger han.

”En process”

Humana har också nyligen gjort en egen, intern verksamhetsrevision. Resultaten av den ska snart presenteras.

– Då ser vi om det finns mer att åtgärda, och i så fall vad. Detta är en process som pågår på flera sätt för att säkra och höja kvaliteten, säger Patrik Silverudd.