I det nya förslaget har den generella höjden på husen blivit lägre. Foto: Stadsbyggnadskontoret

Husen krymper rejält i jätteprojektet i Mariehäll

Färre bostäder och lägre hus – men en större förskola. Det är några av förändringarna som stadsbyggnadskontoret föreslår när de nu sammanställt alla synpunkter på jätteprojektet Archimedes i Mariehäll.

  • Publicerad 11:27, 7 okt 2016

Men nu har vi sagt att vi inte kommer starta några nya detaljplaner i det här området förrän man har löst skolfrågan. Så nu är vi väldigt medvetna om det. Där har vi lärt oss något.

1 000 bostäder i hus på mellan 8 och 11 våningar och två på 15 och 16. Det var ursprungsplanen när jätteprojektet Archimedes i Mariehäll presenterades.

Men efter att stadsbyggnadskontoret sammanställt alla synpunkter som kom in under samrådet har man dragit ner hushöjderna – i vissa fall rejält. I det nya förslaget blir den generella höjden åtta våningar utom på ett enda hus som får ligga kvar på 16.

– Det är många faktorer som spelar roll när det gäller hushöjderna, dels har det varit närheten till flygplatsen och ett resonemang om hur många människor man kan få in här, hur höga hus kan man bygga utan att gårdarna blir väldigt trånga och mörka, säger Karin Månsson handläggare på stadsbyggnadskontoret.

Färre lägenheter

I och med sänkningen av husen krymper också oundvikligen antalet lägenheter i projektet, från 1 000 till 852.

– Det är fortfarande väldigt mycket lägenheter men en helhet vi kan stå för, säger Karin Månsson.

Ett förslag på ett av de nya husen längs med Karlsbodavägen. Foto: Stockholmshem/Brunnberg & Forshed

Mer förskoleplatser

Däremot har man valt att öka antalet förskoleplatser. I det nya förslaget har den fyra avdelningar stora förskolan istället fått sju till åtta avdelningar och en större förskolegård.

Men någon grundskola blir det inte. När förslaget presenterades första gången fick det stark kritik eftersom utbildningsförvaltningen inte hade tillfrågats som remissinstans. Skolbarnen glömdes därmed bort i Mariehäll – igen.

– Men nu har vi sagt att vi inte kommer starta några nya detaljplaner i det här området förrän man har löst skolfrågan. Så nu är vi väldigt medvetna om det. Där har vi lärt oss något, säger Karin Månsson.

Såhär kul ska vi inte ha det, tyckte flera instanser som ansåg att påbyggnaden på det så kallade "Sågtandshuset" förstörde det kulturhistoriska värdet. I det nya förslaget ska byggnaden bli mer nedtonad. Foto: Alm Equity/BSK Arkitekter

Blir ont om parkering

Förutom skolsituationen är även parkeringssituationen väldigt ansträngd i Annedal och Mariehäll. Och det lär inte bli mindre problematiskt när Archimedes byggs. I stadsbyggnadskontoret förslag planeras bara 0,26 parkeringsplatser per lägenhet. Det låga parkeringsantalet motiverar stadsbyggnadskontoret med den stora andelen smålägenheter och att man har höga ambitioner vad gäller tjänster som bilpool och lånecyklar.