Husby. Foto: Arkivbild Foto: Linda Dahlin

Husby visar vägen för feministisk stadsplanering

Husby var först ut med att jobba med feministisk stadsplanering. Nu ska alla Stockholms kommunala bostadsbolag ta efter. – Det handlar mycket att programmera de offentliga ytorna och ändra på maktförhållandena som råder, säger Helen Larsson, Svenska Bostäder i Husby.

  • Publicerad 15:59, 5 okt 2016

Jämställd stadsplanering handlar om att involvera de boende tidigt när stadsmiljön ska utformas och jobba aktivt med att få in synpunkter från olika grupper. Att utforma den offentliga miljön på ett sätt som gör att både kvinnor och män vill vistas i den är ett av målen.

De kommunala bostadsbolagen Svenska Bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem får nu i uppdrag att jobba feministiskt i sina projekt nästa år med Husby som förebild. Det är en del av den rödgrönrosa majoritetens budgetförslag som läggs fram den 12 oktober.

I Husby har Svenska Bostäder redan satt igång med att tänka feministiskt när centrum ska rustas upp.

–  Idag tar män mer plats än kvinnor i det offentliga rummet. Genom att fler grupper deltar i att till exempel utforma lokala centrum kan vi få platser med mer liv och rörelse där både kvinnor och män känner att de vill vistas. Det är något som alla tjänar på, säger Ann-Margarethe Livh (V),bostadsborgarråd i Stockholm och Rinkebybo.

Helen Larsson är samordnare i social hållbarhet på Svenska Bostäder i Husby och arbetar med att få Husby centrum mer jämställt.

– Vi försöker att hitta ett sätt så att vi tillsammans med Husbyborna utformar torgen och centrum på ett sådant sätt att alla vill vara det. Till våren ska vi sätta igång med en medborgardialog, säger hon.

Mitt i Kista har tidigare berättat om den feministiska stadsplaneringen i Husby, som ska genomsyra arbetet när centrum rustas upp.

Helen Larsson säger att det handlar mycket att programmera de offentliga platserna, så att det finns en anledning att vistas där.

– I somras hade vi ett stickprojekt där kvinnor – och män – satt och stickade på torget. Det är intressant att se vad som händer i centrum när man ändrar på maktförhållandena som råder, säger hon.