Husby centrum ska få trygghetsvärdar på försök. Foto: Åsa Sommarström

Husby får trygghetsvakter i centrum

Husby ska få trygghetsvärdar med befogenheter som ordningsvakter. Trygghetsvärdarna ska jobba i nära samarbete med polisen. – Vi hoppas på att komma igång i april, säger polisen Martin Marmgren, operativt ansvarig för trygghetsvärdarna i Husby.

  • Publicerad 15:39, 16 feb 2017

På torsdag nästa vecka ska politikerna i stadsdelsnämnden ta ställning till trygghetsvakterna.

Förslaget till trygghetsvärdarna har kommit till i ett samarbete mellan stadsdelsförvaltningen och polisen  och är ett led i att göra Husby centrum tryggare för både Husbybor och affärsidkare.

– Trygghetsvärdarna ska vara trygghetsskapande och relationsbyggande, men de ska också kunna ingripa vid brott och ordningsstörningar.

De ska inte övervaka Husbyborna utan vi vill hjälpa dem att få tillbaka deras offentliga rum, säger Martin Marmgren, operativt ansvarig från lokalpolisen för projektet.

Samma befogenheter att ingripa som vakter

Stadsdelen kommer att köpa in tjänsten från Securitas och de som blir trygghetsvärdar måste vara utbildade ordningsvakter.

– Vi kommer sedan att utbilda dem i en vecka. Tanken är att de ska vara polisens förlängda arm i centrum. Men de är inte poliser och har inte våra verktyg så de ska i första hand jobba med trygghetsskapande. Vi poliser jobbar mot kriminaliteten, säger Martin Marmgren.

Trygghetsvärdarna kommer att ha befogenhet att ingripa vid ordningsstörningar och mindre allvarliga brott, som till exempel snatteri.

Förhoppningen är att folk ska känna sig trygga och ta tillbaka sina offentliga rum, som torgen och centrum, och att de som begår brott i centrum ska bli av med sitt utrymme.

Martin Marmgren hoppas att värdarna kan vara på plats i april. De ska finnas i centrum på försök i tre månader, sedan ska projektet utvärderas.

Förslaget välkomnas av politikerna

Benjamin Dousa (M), vice ordförande i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, välkomnar förslaget om trygghetsvakterna.

– Moderaterna har sedan en tid tillbaka krävt att det ska satsas på lokala ordningsvakter för att öka tryggheten i stadsdelen och har drivit frågan i skrivelser till nämnden. Vi kommer att rösta för att förslaget går igenom men även yrka på att försöksverksamheten utvidgas till att omfatta hela stadsdelsområdet, säger Benjamin Dousa.

Stadsdelsnämnden ordförande Mia Päärni (S) ställer sig också positiv till förslaget.

– I den bästa av världar skulle det vara fler poliser på plats. Men det här är en lösning som vi hoppas ska öka tryggheten i centrum. Särskilt nu när handlarna upplever att miljön är otrygg. Vi hoppas att det här projektet ska göra skillnad, säger hon.

Det är ju Securitasväktare som ska gå omkring i centrum, varför kallas de för trygghetsvärdar och inte vakter?
– Det finns en liten negativ klang med ordet ordningsvakter och jag tycker det är viktigt att värdarna heter någonting som låter positivt, säger Mia Päärni.