Husägare slipper betala 111 000 för fällda tallar på tomten

Tomtägaren i Tyresö strand straffades av kommunen med 111 000 kronor för att tio träd olovligen fällts på tomten. Nu tvingas kommunen backa, eftersom länsstyrelsen menar att ingen skuld kan läggas på tomtägarna.

  • Publicerad 11:29, 27 jan 2016

Det var i samband med en bygglovsansökan som kommunala tjänstemän var på besök på tomten i Tyresö Strand hösten 2014. Då upptäckte kommunens personal att 10 tallar fällts utan marklov, i ett skogsområde på tomten långt söderut om bostadshuset.

För tomtägarna var upptäckten en överraskning, som fastighetsägare är man nämligen inte på den delen av tomten. De valde själva i januari 2015 att polisanmäla att tallarna sågats ner och stulits.

Trots detta valde Byggnadsnämnden ändå att den 23 april 2015 kräva tomtägaren på 111 000 kronor i byggsanktionsavgift.

Tomtägaren överklagade sanktionsavgiften och nu ger Länsstyrelsen tomtägaren rätt:

”I aktuellt fall råder enligt Länsstyrelsens mening inga tvivel om att överträdelsen verkligen har ägt rum och att fastighetsägaren, i egenskap av fastighetsägare, i och för sig är att betrakta som en av de avgiftsskyliga enligt 11 kap. 57 § PBL. När det däremot gäller tomtägaren invändningar mot avgift anser Länsstyrelsen att nämnden helt bortsett från den oskuldspresumtion som ska råda i aktuella ärenden och i stället ålagt henne en orimlig bevisbörda”, skriver Länsstyrelsen bland annat i beslutet.

Tyresö kommun har möjlighet att överklaga beslutet tre veckor från delgivandet.

Matilda Lundh (M), byggnadsnämndens ordförande i Tyresö, säger att man inte fått eller läst beslutet än och vill avvakta med kommentar tills dess.

Tomtägarens pojkvän säger om beslutet:

– Det har varit jättejobbigt för min flickvän, hon har inte gjort något alls och åker ändå på avgiften. Jag tycker kommunen ska fundera på sitt agerande. Det är ett jätteskönt beslut, säger han.