Hus utan bygglov kan räddas av nya regler

Huset står redan på plats. Men villa-grannarna i Tumba vann när domstolen kom fram till att det inte var tillåtet med flerfamiljshus i villaområdet. Nu ska Botkyrka kommun låta utreda om det är möjligt att ändra detaljplanen i efterhand så att den tillåter flerfamiljshus.

  • Publicerad 18:09, 6 mar 2019

Företaget började bygga huset i Vretarna innan domstolsprocessen var klar. Nu står huset där det står. Men något giltigt bygglov finns inte.

Måste förstå att det blir reaktioner om man blåser upp en sådan här länga.

Yngve Jönsson, Moderaterna

Grannarna som bor i villa vann när mark- och miljödomstolen kom fram till att det inte var tillåtet med flerfamiljshus i villaområdet.

Huset fotograferat från grannen Calle Paulssons drönare.

Men företaget bakom ger inte upp. Frågan var som Mitt i tidigare skrivit på väg upp i nämnden för första gången i december, men drogs tillbaka.

Huset helt färdigt enligt arkitektfirman. I höstas lämnade ägarna in ett förslag om att dela huset på mitten för att få två mindre huskroppar. Illustration: Eknors Fastighets AB

Efter vidare beredning har politikerna i samhällsbyggnadsnämnden nu ändå beslutat att inleda en process mot en ny detaljplan som tillåter flerfamiljshus.

Blir det inte en konstig ordning att först bygga och sedan ändra detaljplanen i efterhand?  Vad sänder det för signaler till medborgarna om deras rätt gentemot kommunen och byggare?

– Ja det är inte bra att det står ett hus utan giltigt bygglov, det tycker inte jag heller. Vid framtagande av detaljplaner har våra medborgare och andra berörda sin rättighet att framföra sina synpunkter, exempelvis i samband med samrådet, men också genom att överklaga en detaljplan.

Han fortsättter:

– Jag förstår att man tycker att det har uppstått en knepig process, det tycker jag också, säger Gabriel Melki (S) som är ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Gabriel Melki. Foto: Anders Björklund.

Gabriel Melki är enligt ordförandeförslaget noga med att nämnden i detta läge inte tar ställning till husets utformning eller storlek, utan att detta är en senare fråga.

Tänker överklaga

Grannen Calle Paulsson är inte positiv till idéerna.

– Vi kommer att fortsätta överklaga, säger han.

Arkitekten Joar Sörman som ritat huset tycker det vore synd om huset måste rivas.

– Det vore resursslöseri på alla sätt att riva, sade arkitekten Joar Sörman till Mitt i Botkyrka Salem i december.

Felbeslut enligt domstolen

Både Botkyrka kommun och han tolkade befintliga föreskrifter för området som att det var fritt fram för flerfamiljshus.

”Reaktioner”

Moderaten Yngve Jönsson har varit engagerad i frågan sedan förra året.

– Det är bra att man inte tar ställning till själva huskroppen i det här läget utan att det handlar om detaljplanen. Då måste man ha grannhöran vilket är fullt rimligt att de har inflytande. Man måste förstå att det blir reaktioner om man blåser upp en sådan här länga.

Politikern Yngve Jönsson (till höger) menar att frågan blivit pinsam för Botkyrka kommun. Foto: Anders Björklund

I sammanfattningen till beslutet står att de tankar och idéer som presenteras i ett senare läge behöver ha en ”god helhetsverkan för området utifrån byggnation och gestaltning”.

”Kan inte fullfölja kåken”

Yngve Jönsson drar en slutsats utifrån detta:

–  Då kan man inte fullfölja den kåk som står där i dag, säger han.

Fakta

Ägarnas begäran

  • Efter domslutet förra året ansökte företaget om att kommunen ska ändra detaljplanen i efterhand så att den tillåter flerfamiljshus.
  • Under hösten visade man också upp ett förslag som innebär att man delar huset på mitten, så att det istället blir två huskroppar med mellanrum och färre lägenheter i varje hus.