Dennis Wedin med en bild av huset före renoveringen – och med dagens utförande i bakgrunden. Foto: Anders Göransson

Hus i Spånga fick två extra våningar – och prisnomineras

Jakten på fler bostäder får staden att tänka i nya banor. I kvarteret Hedvig i Spånga byggdes redan existerande hus på med ett par extra våningar – ett projekt som nu prisnominerats. – Vi inventerar nu, bland annat i västerort, och ser om vi kan göra det här på fler platser, säger Dennis Wedin (M).

  • Publicerad 05:15, 15 sep 2020

Bara ett stenkast eller två från Spånga station ligger kvarteret Hedvig, som består av ett antal huskroppar som inramar en innergård.

Här inledde Svenska Bostäder 2015 ett projekt för att rusta upp husen och samtidigt få till fler lägenheter. Förutom att bygga ett nytt punkthus med 19 lägenheter, så har tre av de redan befintliga huskropparna byggts på med två våningar, vilket gett 44 nya lägenheter. Ytterligare 8 lägenheter har kommit till genom bland annat ombyggnad av gamla skyddsrum.

Kostade 300 miljoner

Samtidigt har byggnaderna fått nya, inglasade trapphus, istället för de gamla som upplevdes som mörka och instängda av hyresgästerna. Innergården har rustats upp med bland annat ny belysning och planteringar. Kostnaden landade på totalt cirka 300 miljoner kronor.

– Det som är häftigt är hur mycket tryggare miljön känns, säger Dennis Wedin, som är bostads- och fastighetsborgarråd i Stockholms stad, tillika styrelseordförande för Svenska Bostäder och inbiten Spångabo.

Är påbyggnader något ni tänker göra på fler ställen, och kan det vara ett alternativ till att bygga nytt?

– Ja, i takt med att det blir svårare att få fram ny, tillgänglig mark så är det ett naturligt steg att jobba mer på det här sättet. I enbart det här renoveringsprojektet fick vi genom smarta lösningar fram 71 nya hyresrätter. Det är därför vi nu inventerar vad det finns för andra ställen där vi kan göra motsvarande. Det kan vara särskilt intressant i Västerort.

I somras nominerades kvarteret Hedvig till priset Årets bästa renovering, som delas ut av Sverige Allmännytta, och projektet fick ett hedersomnämnande.

”Olika lösningar behövs”

Bara ett hundratal meter från kvarteret Hedvig, mitt emot Spånga station, planerar staden att bygga ett helt nytt höghus, som kan bli så högt som 15 våningar. Det projektet, som ännu inte är slutgiltigt klubbat, har fått hård kritik från boende som tycker att det vore en överexploatering som skulle förstöra områdets karaktär.

– Sådana planer skapar mer oro än påbyggnader, och det är begripligt. I den kommande beslutsprocessen behöver man visa hur fastigheten ska kunna bli en integrerad del av Spånga torg. Men jag tror generellt att vi framöver behöver titta på olika lösningar för att få fram fler bostäder i såväl Stockholm som Spånga, säger Dennis Wedin.