Stiftelsens bostäder ligger på Völundsgatan. Foto: Pekka Pääkkö

Hus för fattiga kvinnor går till högavlönade

Alma Detthows stiftelse i Vasastan ska hyra ut lägenheter till bildade, självförsörjande och lågt avlönade kvinnor. Men här bor flera välavlönade kvinnor – i strid mot stiftelsens egna stadgar. Och kontrollen brister. Den enda myndigheten som ansvarar för tillsynen har inte tid.

  • Publicerad 05:46, 5 dec 2017

På Völundsgatan intill Klara sjö ligger en orange fastighet från 20-talet. Den liknar många andra hus i området, men när det gäller villkoren för de boende skiljer den sig väsentligt.

Lägenheterna hyrs ut av Alma Detthows stiftelse, en bostadsstiftelse med syfte att ge bostad åt självförsörjande, lågt avlönade kvinnor. Villkoren är tydligt reglerade i stiftelselagen.

Tjänar 46 000 i månaden

Lisa, som inte vill nämna sitt efternamn, har bott i huset i 40 år och sett många hyresgäster komma och gå. När hon flyttade in var de flesta lågavlönade, precis i enlighet med stadgarna.

– Men nu har det kommit in jurister och alla möjliga. De byter till sig eller hyr i andrahand, säger hon.

Behövande = 46 000 i månaden? Foto: Pekka Pääkkö

Varje månad har hon en pension på 10 000 kronor. Hyran på 6 000 klarar hon, men det är knappt. Flera av hennes grannar har en annan situation. Här bor personer som tjänar uppemot 46 000 kronor i månaden. Omkring hälften klassas som behövande, men 15 personer tjänar mer än den genomsnittlige stockholmaren.

– Det är tokigt. Jag har många bekanta som kommit till Stockholm och söker lägenhet och har svårt att betala höga hyror. De som är unga med bra lön kanske skulle kunna bo någon annanstans, till exempel utanför stan. Samtidigt är jag glad att vi har så låg hyra, säger Lisa.

Ingen kontroll på sex år

Alma Detthows bostadsstiftelse är inte den enda som släppt in hyresgäster med höga inkomster. I en fastighet på Welanders väg på Kungsholmen, avsedd för behövande, bor personer med månadsinkomster på upp till 82 000 kronor i månaden. Även på Östermalm hyrs billiga hyresrätter ut till förmögna personer. På Skånegatan på Södermalm påtalades flera brister av en jurist – men ingenting hände.

Att stiftelserna följer sina egna stadgar kontrolleras av tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen. Men inte heller det fungerar.

När Mitt i kontaktar länsstyrelsen visar det sig att ingen regelrätt granskning skett på sex år. Den senaste granskningen skedde 2011, då det riktades skarp kritik mot flera bostadsstiftelser i Stockholm. Stiftelserna struntade i att hyra ut till behövande, använde sina tillgångar till annat än vad stadgarna tillät, la till egna villkor i stadgarna och hyrde ut bostäder till sina styrelsemedlemmar.

– Det stämmer att vi inte har inte gjort någon systematisk uppföljning sedan dess, säger Annika Pernefjord vid tillsynsenheten på Stockholms länsstyrelse.

Hur kan ni då veta att stiftelserna sköter sig?

– Efter rapporten 2011 hade vi ett ingripandeprojekt där vi jobbade med förbättringar. Det resulterade i ärenden där vi jobbade aktivt med de styrelser som fått anmärkningar. Vi tyckte att vi jobbade på ett effektivt sätt. Men man kan alltid önska sig fler kontroller.

Forskare: ”Går emot hela idén”

Förklaringen till den bristande kontrollen kan ligga i länsstyrelsens egen organisation. På tillsynsenheten finns fyra anställda,  ansvariga för 8044 stiftelser.

– Självklart finns det utvecklingspotential, säger Annika Pernefjord.

Anna Granath Hansson, doktor i fastighetsvetenskap på KTH, är expert på frågor om bostadsbrist och har lyft upp behovet av fler sociala boenden för låginkomsttagare. Hon är kritisk till den bristande kontrollen av innerstans bostadsstiftelser.

– Det går emot hela idén, att det sitter välbesuttna hyresgäster i lägenheter för fattiga, säger hon.

Om inte reglerna följs, borde vi inte avveckla bostadsstiftelserna helt och hållet?

– Nej, det vore att bryta mot lagen. Stiftarens vilja och önskemål ska gälla. Om det står i stadgarna att bostäderna ska hyras ut till sömmerskor ska det vara sömmerskor som bor där. Det spelar ingen roll om stiftelsen är 100 år gammal.

Mitt i har sökt föreståndaren för Alma Detthows stiftelse. De vill inte medverka och svarar att de ”aldrig deltar i intervjuer”.

Fakta

Stiftelser i innerstan hyr ut till rika

Hultenheim Wernstedtska stiftelsen, Östermalm.

Enligt det ursprungliga testamentet skulle stiftelsen hyra ut till behövande, men reglerna ändrades.

I huset finns omkring 25 lägenheter.

Hyresgästernas medelårsinkomst: 447 143 kronor. Högst inkomst: 918 024 kronor.

Hultenheim-Wendstetdska stiftelsen. Foto: Pekka Pääkkö

Anna Johansson-Visborgs stiftelse, Kungsholmen och Södermalm.

Ska hyra ut främst till behövande.

Stiftelsen förvaltar 423 lägenheter.

Medelårsinkomst bland 50 slumpvis utvalda hyresgäster på Kungsholmen: 398 551 kronor. Högst inkomst: 995 682 kronor.

Anna Johansson-Visborgs stiftelse. Foto: Pekka Pääkkö

Katarinastiftelsen, Södermalm.

Ska hyra ut till behövande änkor med minderåriga barn eller andra mindre bemedlade personer.

Stiftelsen förvaltar 290 lägenheter på Södermalm.

Medelårsinkomst bland hyresgästerna i ett av stiftelsens bostadshus på Åsögatan: 292 603. Högst inkomst: 592 034 kronor.

Katarinastiftelsen, Foto: Pekka Pääkkö

Alma Detthows stiftelse, Vasastan

Lägenheterna ska hyras ut till bildade, självförsörjande, lågt avlönade kvinnor.

Stiftelsen förvaltar omkring 50 lägenheter i Vasastan.

Medelårsinkomst bland hyresgästerna i ett av stiftelsens bostadshus på Åsögatan: 231 621 kronor. Högst inkomst: 553 346 kronor.

Alma Detthows stiftelse. Foto: Pekka Pääkkö

Visa merVisa mindre

Fakta

Så lyder stadgarna i huset på Vasastan

”Ändamålet är att äga och förvalta en genom särskild donation förvärvad fastighet för att på förmånliga villkor tillhandahålla bostad jämte måltidsinackordering för bildade, självförsörjande, lågt avlönade kvinnor, (viss personal i statens och kommunens tjänst, kontorsanställda o.a. därmed jämställda) och må särskilt tillses, att sålunda beredes ett av trevnad och god anda präglat hem.”

Visa merVisa mindre