Hus besiktigas inför sprängningar

Snart börjar Trafikverket bygga flera nya trafikfält mellan trafikplats Lindvreten och Vårbybron. Men först måste husen i området besiktigas.

  • Publicerad 12:52, 16 maj 2018

Snart startar bygget av flera nya körfält på E4/E20, mellan trafikplats Lindvreten och Vårbybron. Dessutom ska en ny gång- och cykelbro över motorvägen byggas, och ersätta den som nu finns i Vårby backe.

Men innan arbetena startar ska bostäder och andra fastigheter inom 150 meters radie besiktigas. Det ska göras i sommar och i höst, meddelar Trafikverket på sin webbsida. Vissa fastigheter kommer sedan att få en vibrationsmätare.

När arbetena är klara görs en ny besiktning, för att se om fastigheterna påverkats av byggarbetet.

Byggarbetena kommer att påverka framkomligheten för cyklister och fotgängare mellan Kungens kurvaleden och Vårby, inte minst på grund av sprängningar.

Alla berörda fastighetsägare kontaktas några veckor före besiktningen av deras hus.

Byggena ingår i E4 Förbifart Stockholm.