Ritva Rissanen och Pernilla Forsgren säger att det finns ett rikt djurliv med groddjur, fladdermöss och flera fågelarter i området. Foto: Erik Lejdelin

Hundratals Viksjöbor protesterar mot byggplaner

Hundratals grannar i Viksjö oroliga för kommunens byggplaner i det gamla kraftledningsstråket i Hummelmora. – Det kommer ödelägga hela områdets karaktär, säger Pernilla Forsgren, boende i Viksjö.

  • Publicerad 07:00, 1 maj 2021

Bygget kommer ödelägga områdets karaktär helt och hållet.

Ritva Rissanen och Pernilla Forsgren står vid foten av en stor kulle. Här har de stått förut med lokala politiker och berättat om riskerna de ser med att bygga här.

– Många har inte en aning om att den här kullen är en gammal tipp. Vi är oroliga för att de giftiga ämnena i marken påverkas när de ska spränga bort hällmarken en bit bort, säger Pernilla Forsgren.

Allt ska jämnas med marken

Vi fortsätter längs den gång- och cykelväg som skär igenom bostadsområdet i Viksjö. Ovanför oss gick tidigare den enorma kraftledningen. Den har nu grävts ner och planen är att 150 bostäder ska slås upp i dess ställe.

– Här kommer alla träd att rivas ner, och de kommer behöva spränga bort hällmarken hela vägen i princip, säger Pernilla Forsgren och pekar på det böljande berget som löper längs med gångbanan.

På båda sidor står hus uppradade och när vi kommer längre ner, till det som kallas område B, tornar ett mindre skogsparti upp sig mellan bebyggelsen.

– Alla träd ska bort. Ingenting ska finnas kvar, säger Ritva Rissanen.

Oro bland de boende

De pekar på kommunens egen översiktsplan där det står att området har en bibehållen karaktär och en varsam förtätning är möjlig.

– Men det här är så långt ifrån varsamt man kan komma. Bygget kommer ödelägga områdets karaktär helt och hållet.

Ritva Rissanen är administratör för en Facebookgrupp som vill stoppa bebyggelsen – gruppen har 779 medlemmar.

– Många blir oroliga när de förstår att nya bilvägar kommer in i området. Att deras barn kommer tvingas korsa flera bilvägar på väg till skolan och att grönområden försvinner.

Bakgrunden handlar i korta drag om att prislappen för nedgrävningen av kraftledningen landade på 186,9 miljoner kronor för kommunen – pengar som kommunen ska få tillbaka genom att sälja marken i det gamla kraftledningsstråket.

2020 fick fyra bolag markanvisning och de arbetar just nu med att ta fram detaljplaner för området. De presenteras i höst och då – under samrådet – får berörda parter lämna synpunkter.

Finns redan intresseanmälningar

Allianspolitikerna säger att det är långt kvar till att något är klart.

– Men när byggbolagen redan har intresseanmälningar på sina hemsidor får vi och alla andra känslan av att det här blir av, säger Ritva Rissanen.

Ritva Rissanen och Pernilla Forsgren har nagelfarit varje dokument de kommit över i projektet.

– Men mycket är fortfarande arbetsmaterial och det får vi inte se. De säger att vi får se allting under samrådet, men då har vi bara tre veckor på oss att läsa igenom allt och fundera igenom hur området ska påverkas, säger Pernilla Forsgren.

De tror att bygget kommer bli en viktig valfråga.

– Många är beredda att offra andra frågor för att få rätt i det här.

Handlar det inte bara om att ni inte vill att det byggs på er bakgård?

– Vi är inga rättshaverister på så sätt. Vi förstår att kommunens måste få tillbaka pengarna och att alla måste hjälpa till när bostäder ska byggas. Vi ser att viss förtätning går att tänka sig här, men nu handlar det om att jämna allt med marken. Förstår politikerna verkligen vad konsekvenserna blir?

Detaljplanerna presenteras i höst

Fram till 2018 gick en stor kraftledning genom Järfälla – från Kallhäll i norr hela vägen ner till kommungränsen i söder.

För Järfällas del kostade projektet 186,9 miljoner kronor. Det rådde stor politiskt enighet om att kostnaden skulle hämtas in av markförsäljning av marken i det gamla stråket.

I november 2019 beslutade kommunstyrelsen att nya förslag på detaljplaner skulle tas fram för områdena A, B, C och D. En markanvisningstävling drog igång och i juni 2020 fick fyra bostadsbolag möjlighet att ta fram detaljplaner för respektive område.

Förslagen till detaljplanerna kommer presenteras i höst.

Visa merVisa mindre

Oppositionen kritiska mot bygget

Socialdemokraterna är mycket kritiska till förslaget om byggplanerna i Viksjö. Centerpartiet har röstat för, men de menar att planerna är fortfarande i ett tidigt skede och de vill utreda färdigt först.

Exempelvis området närmare Kallhälls station. Den platsen hade vi gärna sett att man tittar närmare på.

– Vi hade velat att man tog ett helhetsgrepp för hela det gamla kraftledningsstråket, men det fanns det inte något intresse för hos den styrande minoriteten, säger Eva Ullberg (S), oppositionsråd i Järfälla.

Socialdemokraterna har röstat nej till bygget i Viksjö då de menar att saknas bra kopplingar till kollektivtrafik, områdets karaktär riskerar att försvinna och att biltrafiken kommer att öka.

– Det finns en stor oro bland de boende i området.

Har ni någon bättre idé för var i stråket som det kan byggas?

– Exempelvis området närmare Kallhälls station. Den platsen hade vi gärna sett att man tittar närmare på.

Kommunalrådet Aphram Melki (C) är en av de politiker som fått en rundvandring i området och han medger att när det gäller område B så känns det trångt.

– Vi måste titta extra noga på det området.

Han säger att han respekterar att de boende är engagerade i frågan och att han som centerpartist värnar om Järfällas grönområden.

– Samtidigt finns det ett stort sug att kunna bo i den här typen av hus i Järfälla. Och vi har även ett ekonomiskt ansvar. Nedgrävningen av kraftledningarna kostade närmare 200 miljoner och vi har en låneskuld på 3,5 miljarder kronor.

Socialdemokraterna vill att man ska ta helhetsgrepp när det gäller stråket, vad säger du om det?

– Det är ett väldigt långt stråk och de vet lika väl som jag att man måste begränsa sig, annars kommer man aldrig att landa i något beslut.

Men kan man inte undersöka andra alternativ?

– Man kan inte bara släppa allt arbete man gjort och hoppa vidare till nästa. Man måste uttömma ett område och utreda alla förutsättningar innan man går vidare. Annars riskerar man bara att hoppa vidare så fort någon protesterar.

De boende uppger att de inte fått till någon dialog med kommunen om planerna, vad säger du om det?

– Alla politiska partier har varit där och tittat vad jag vet, så en dialog finns. Sen är det ju så att den demokratiska processen ska ha sin gång och det är först under samrådet som berörda formellt kan lämna sina synpunkter.

Kommunstyrelsens ordförande Emma Feldman (M) vill inte ställa upp på en intervju med anledning av att det är ett pågående planärende.