Hundratals på demonstration för Årstaskogen

– Hela Årstaskogen borde bli naturreservat. Det sa Anders Tranberg, ordförande för Naturskyddsföreningen Stockholm, vid dagens demonstration för bevarandet av Årstaskogen.

  • Publicerad 15:09, 22 okt 2017

Ett hundratal personer hade samlats på Årsta torg för att protestera mot den planerade exploateringen av Årstaskogen. Det var nätverket Bevara Årstaskogen som arrangerade manifestationen.

Besökaren Johan Bengtsson var där för att visa stöd.

– Jag är här för att skogen är en lokal angelägenhet men också en angelägenhet för hela Stockholm. Det måste vi slå vakt om. Dessutom är jag kritisk till hur processen har skötts, säger han.

Johan Bengtsson hade gjort plakat.

Vad betyder skogen för dig?

– Jag är där dagligen för rekreation och det betyder mycket. Att bygga bostäder där är oerhört bekymmersamt tycker jag, säger Johan Bengtsson.

”Hela Årstaskogen borde bli naturreservat”

Flera personer höll tal, bland annat representanter för Naturskyddsföreningen och nätverket Bevara Årstaskogen.

Anders Tranberg, ordförande för Naturskyddsföreningen Stockholm är emot byggandet av bostäder i Årstaskogen.

– Hela Årstaskogen borde bli naturreservat. Staden har en chans att bevara skogen men gör inte det och det kommer att inverka betydligt på skogens framtid, både för djur och människor.

Anders Tranberg.

Vilken betydelse har skogen?

– Förutom att vara hem åt flertalet fåglar har den stort rekreationsvärde för oss människor. Ju mindre skogen blir desto mindre skogskänsla blir det och vi behöver platser i stan där vi kan finna lugn och ro helt omgivna av grönska.