Hundratals nya lägenheter – grönt ljus för detaljplanen

Detaljplanen för hundratals bostäder, kontor, hotell och förskola vid Ballongberget har nu vunnit laga kraft.

  • Publicerad 05:02, 22 jan 2020

Planen är som Mitt i tidigare har berättat att bygga runt 230 nya bostäder samt bland annat kontor, hotell och förskola. Dessutom planeras en gång- och cykelbro som förbinder Ballongberget med Målbron, och ger Frösunda en ny förbindelse till Arenastaden och Solna station. Detaljplanen antogs av fullmäktige i juni 2019 och efter en överklagandeprocess har planen nu vunnit laga kraft, meddelar Skandia fastigheter i ett pressmeddelande.

Det innebär att projektet fått grönt ljus:

– Nu ska vi mejsla fram bästa möjliga produkt utifrån de förutsättningar planen medger och sätta infrastrukturen på plats, säger Bo Jansson, fastighetschef för bostäder och köpcentrum vid Skandia fastigheter, i pressmeddelandet.

Beslut bäddar för satsning på 300 bullertåliga bostäder

”Blir bullerskydd”

– Utöver att förstärka Kolonnvägens karaktär av stadsgata ger projektet övriga delar av Ballongberget ett efterlängtat bullerskydd, har Torsten Svenonius (M), kommunalråd och ordförande i byggnadsnämnden, tidigare sagt om projektet.

Byggstart blir det tidigast under nästa år och inflyttning väntas om tre till fyra år, meddelar Skandia fastigheter och ger besked att merparten av lägenheterna kommer att vara bostadsrätter.