Stadsdelsförvaltningen har satt upp skyltar i skogsområdet vid Eolshäll för att få in synpunkter. Foto: Märta Lefvert

Hundrastgård föreslås nära Eolshäll

  • Publicerad 06:30, 26 dec 2021

Skapa en hundrastgård i skogsområdet mellan Eolshälls 4H-gård och Klubbensborg. Det föreslår en person i ett medborgarförslag till Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning.

Området som avses är skogspartiet strax innan vägen sluttar brant ner mot 4H-gården, när man kommer från Klubbensborg.

För att få in synpunkter från fler har stadsdelsförvaltningen satt upp lappar i området, där man ber människor att mejla till hagersten-alvsjo@stockholm.se. "Passar den här platsen för en hundrastgård?" är frågan man ställer.

Synpunkterna ska vara inne senast den 23 januari.