Huggsexa om hinderbana

Jättebra idé tycker ett medborgarförslag. Störande tycker ett annat. Södermalms stadsdelsförvaltning vill se över möjligheterna för mer lek i Södermalmsallén.

  • Publicerad 10:38, 11 maj 2017

I det första medborgarförslaget från februari föreslås att det i mitten av Södermalms allé sätts upp en enkel hinderbana för barn, som skulle kunna bestå av exempelvis balansgång, tippbräda och saker att hoppa emellan eller klättra under/över och igenom. Banan skulle enligt förslaget kunna löpa längs med hela allén och vara målad i en enhetlig färg.

– Jag tror detta skulle vara en väldigt bra idé. Ställen i allén som idag är tomma och outnyttjade skulle brukas mer, skriver förslagställaren.

Fick moteld

Medborgarförslaget mottogs positivt av stadsdelsnämnden som i mars gav förvaltningen i uppdrag att bereda det. Men då tog det hus i helvete och ett annat ”motmedborgarförslag” kom in till stadsdelen.

– Jag vill starkt vända mig mot ett sådant förslag. Vi som inte har barn måste också kunna ta del av utemiljön. Nu kan man t.ex. ta med sig en bok ut och sitta på en bänkarna i trädens skugga – härligt!

Det skriver den andra förslagsställaren som dessutom menar att en hinderbana skulle låta för mycket och att det redan finns lekytor längs allén.

Öppnar för hinderbana

Men Södermalms stadsdelsförvaltning är inte helt oävna till en lite mindre hinderbana på delar av sträckan. Trots att det idag finns ett par ytor i allén öster om Timmermansparken som redan har lekredskap.

– Södermalmsallén kan inte enbart fungera som en lång lekpark, utan däremellan måste det också finnas ytor för vila och avkoppling. Däremot kan det eventuellt finnas möjlighet att genomföra idén med hinderbana på en mer begränsad del av allén, skriver förvaltningen.

Förvaltningen föreslår därför en översyn av vilka ytor i Södermalmsallén som skulle kunna utvecklas eller kompletteras med lekmöjligheter. Men tillägger att det i år inte finns något utrymme i budgeten för detta.