Foto: Anna Z Ek

Huges ordförande avgår efter bråk

Huge menar att bolaget kan tvingas sälja av 2700 bostäder om kommunen inför ett lånetak. Helt fel, kontrar kommunstyrelsen ordförande Daniel Dronjak (M), som menar att Huges uträkning är ett skräckscenario och helt orealistiskt. Nu lämnar Huges styrelseordförande Anti Avsan (M) sitt uppdrag i protest.

  • Publicerad 16:06, 10 jun 2016

För att minska behovet av att låna pengar i framtiden har kommunen tagit fram strategier där kommunen föreslås ta över ägandet av det kommunala fastighetsbolaget Huges alla nya, pågående och framtida verksamhetslokaler.

Kommunledningen vill också införa ett skuldtak på 10,2 miljarder till 2022, vilket motsvarar 85 000 kronor per invånare, nära en fördubbling av nuvarande skulden.

Beslut i ärendet skulle ha fattats i fullmäktige redan för en månad sedan. Koalitionen och Sverigedemokraterna röstade för, men ärendet återremitterades eftersom oppositionen ansåg att Huge måste få yttra sig innan beslutet.

I Huges yttrande som nu har kommit står det att om skuldtaket införs och om kommunen tar över Huges samtliga planerade projekt och nybyggnationer så kan Huge komma att behöva sälja en tredjedel av sina bostäder och flera lokala centrum.

Men enligt Daniel Dronjak (M), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande, är Huges uträkning helt felaktigt. Han menar att det inte behöver bli några försäljningar alls.

– Det är ett märkligt yttrande och jag har svårt att få klarhet i hur de har räknat. Huge målar upp ett skräckscenario som inte är realistiskt, säger han och fortsätter.

– Deras antagande bygger på att kommunen gör vettlösa affärer, att vi glatt köper tillbaka fastigheter och drar på oss reavinstskatt.

Huge å sin sida står fast vid uträkningarna. Och eftersom kommunledning och Huge ser så olika på saken, har Huges styrelseordförande Anti Avsan (M) begärt att bli entledigad från sitt uppdrag.

– Vi har olika uppfattning om vad som är det bästa för Huge, Huddinge kommun och för kommuninvånarna. Vi har beräknat utifrån de siffror som vi har fått och då är det så konsekvenserna blir, säger Anti Avsan (M), styrelseordförande i Huge.

Under fredagen ska representanter från Huge och kommunledningen mötas för att få klarhet i varandras uträkningar.

– Det är pinsamt att det har blivit så här. Nu handlar det om att hitta en bra diskussionsnivå och ta fasta på varandras kompetenser, säger Sophia Mattsson Linnala, vd på Huge.

På tisdag ska ärendet på nytt upp för beslut i kommunfullmäktige.