Ett av Huge bostäders hus i Huddinge. Nu bötfäller Huddinge kommun det egna bostadsbolaget. Foto: Pia Bispo

Huge bostäder åker på 93 000 i böter – körde hiss olagligt

Huddinge kommun bötfäller sitt egna bostadsbolag Huge bostäder efter bolagets brister kring sina hissar, skriver Hem och Hyra. Tre av bolagets hissar hade sådana brister vid bolagets egen besiktning att de behövdes stängas av direkt.

  • Publicerad 05:00, 6 nov 2019

I augusti konstaterade en jurist på Hyresgästföreningen att 32 av Huge bostäders hissar i Visättra användes trots att de var obesiktigade och hade användningsförbud.

Hyresgästföreningen anmälde till Huddinge kommun och krävde att de skulle ta ut en byggsanktionsavgift på 93 000 kronor per hiss, totalt nästan tre miljoner kronor, skriver tidningen Hem och Hyra.

Tvingas till byggsanktionsavgift

När Huge Bostäder väl besiktigade de 32 hissarna så hade tre stycken så stora brister att de var tvungna att stängas av omedelbart.

Nu tvingar Huddinge kommun det egna bostadsbolaget att betala en byggsanktionsavgift för brott mot plan- och bygglagen.

Fakta

Då kan en kommun ta ut byggsanktionsavgift

Byggsanktionsavgifter ska beslutas om och tas ut av kommunernas stadsbyggnadsnämnder vid vissa överträdelser av plan- och bygglagstiftningen.

Avgifterna ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Byggnadsnämnden kan sätta ned avgiften till hälften eller en fjärdedel om avgiften inte bedöms stå i rimlig proportion till förseelsen. Byggnadsnämnden kan också besluta att inte ta ut byggsanktionsavgift alls om det anses oskäligt.

Avgiften måste betalas in inom två månader om inte byggnadsnämnden har bestämt en senare tidpunkt.

Visa merVisa mindre

Bolaget får dock bara böter för en av de 32 hissar som Hyresgästföreningen konstaterade användes, alltså totalt 93 000 kronor, enligt Hem och Hyra.

”Bevisbördan ligger hos oss vid ett beslut om byggsanktion, och den enda hiss som vi kunnat bevisa har använts under tiden för användningsförbud är den på Visättravägen 32, därav beslutet”, skriver Sofie Persson, bygglovshandläggare på Huddinge kommun till tidningen.

Har förbättrat rutinerna

Huge bostäders vd Karin Strömberg Ekström uppger för Hem och hyra att man nu stramat upp och förbättrat rutinerna.

Mitt i har tidigare i år skrivit om att vissa hyresgäster under och efter sommaren inte vetat om huruvida en viss ”mardrömshiss” på Visättravägen kommer fungera eller inte.