Kontroll. Utseende ska inte längre vara grund för att bli kontrollerad av polis. Foto: Karin Nilsson

Hudfärg ska inte räcka för poliskontroll

I en färsk rapport föreslår en inspektionsgrupp inom polisen att utseende, språk och namn inte längre ska användas som grund vid kontroller av personer som misstänks uppehålla sig olagligt i Sverige.

  • Publicerad 13:50, 3 dec 2014

Poliser i yttre tjänst, de poliser vi ser på gator och torg, ska inte längre kunna använda sig av etniska kännetecken när de gör en inre utlänningskontroll. Det framkommer i en färsk rapport som polisen genomfört.

I dag står det i föreskrifter för inre utlänningskontroll att poliser kan ta hjälp av språk, utseende och namn när de vill kontrollera personer de tror uppehåller sig olagligt i Sverige. Det bör tas bort, menar inspektionsgruppen som gjort rapporten.

– Poliser i yttre tjänst har ytterst sällan underrättelsematerial de kan falla tillbaka på när de gör kontroller. De jobbar här och nu och då bör de inte använda sig av språk, utseende eller namn på personen de ska kontrollera. Det måste finnas en annan misstanke som inte baseras på etnicitet, säger Johnny Calvin, polismästare i Västra Götaland som lett inspektionen.

Han fortsätter:

– Det är lätt att hamna i sina egna fördomar. Det är inte rättsäkert, speciellt inte med tanke på hur dagens samhälle ser ut. Vi lever i ett multietniskt samhälle vilket gör det oerhört vanskligt att gå efter exempelvis utseende.

Inspektionen har gjorts för att utreda huruvida de inre utlänningskontrollerna görs på ett rättsäkert sätt. Men det finns i dag ingen grundad anledning att tro att kontroller görs på ett rättsosäkert sätt, menar Johnny Calvin.

– Trots att vi inte har någon anledning att tro att det sker, så kan det ändå vara så att personer som utsätts för kontroller kan känna sig kränkta och då är det lika bra att ta bort de föreskrifter som finns i dag, säger han.

Om en polis i yttre tjänst stoppar en person på gatan för att kolla identitet, måste den personen uppträda misstänkt, som exempelvis springa ut från en butik samtidigt som någon i butiken skriker "ta fast tjuven". Att en polis i yttre tjänst går fram till en person och ber om identitet på grund av utseende är alltså inte ett korrekt tillvägagångssätt.

–Då finns ingen grundad anledning för att göra en kontroll, säger Johnny Calvin.

Ur rapporten:

"Avslutningsvis anser inspektionsgruppen att
Rikspolisstyrelsen bör revidera FAP 273-1, så att
föreskrifterna speglar effekterna av dagens multietniska
samhälle. Etniska kännetecken bör inte
längre tillmätas någon betydelse i den inre utlänningskontrollen.
För att tydligt markera detta bör
föreskrifterna ändras så att det framgår att språk,
namn och utseende inte ska beaktas när Polisen
utför inre utlänningskontroller."

Visa merVisa mindre