Huddinges transporter mer än halverade

Huddinges samarbete med andra Södertörnskommuner har minskat utsläppen med 70 procent. Antalet varutransporter i kommunernas regi har mer än halverats enligt en rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet.

  • Publicerad 08:00, 13 jan 2018

Samarbetet mellan de åtta Södertörnskommunerna har pågått sedan 2015. Enligt en ny rapport från IVL Svenska miljöinstitutet har samarbetet, där Huddinges kommun ingår, varit framgångsrikt för att både minska antalet transporter och utsläppen.

Södertörnskommunerna skriver på sin gemensamma hemsida att ”ett viktigt bidrag till minskningen är att kommunerna i sin upphandling har ställt krav på biodrivmedel och att lastbilarna ska ha låga utsläpp av luftföroreningar.”