Huddinges skolor tvingas spara in miljoner

Färre elevassistenter och större klasser. Nu väntas tuffa sparkrav, efter att Huddinges grundskolor förra året gjorde en förlust på 17,7 miljoner kronor.

  • Publicerad 10:18, 10 apr 2018

Vi har tidigare berättat om krisen i Huddinges förskolor. Verksamheterna får inte ekonomin att gå ihop och står därför inför tuffa sparkrav. Nu är det grundskolornas tur.

Förra året gick de kommunala skolorna back med 17,7 miljoner kronor och de kommande åren ska minussiffrorna sparas in. Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram en lista på sparåtgärder. Större klasser, färre elevassistenter, minskat utrymme att ta in vikarier och minskad budget för inköp är några av åtgärdsförslagen.

Förvaltningen har tillsammans med rektorerna och fackliga representanter tagit fram en lista på risker. Där varnas det bland annat för minskad personaltäthet, mindre tid för reflektion, genomförande och planering av verksamhet, ökad arbetsbelastning för skolpersonalen, svårare att i framtiden rekrytera personal och minskat utrymme för fortbildning.

Lärarlönerna ökar mer än budget

Åsa Plesner har tidigare jobbat som administrativ chef på en friskola i Huddinge och engagerar sig idag i tankesmedjan Balans, som bildar opinion för en bättre balans mellan krav och resurser i skolan. Enligt henne är grundproblemet att lärarlönerna har ökat mer än vad som har skjutits till i skolans budget. En högre lön riskerar att ge lärarna ökad arbetsbelastning om inte skolorna kompenseras genom ökad budget.

De senaste fyra åren har personalkostnaderna i Huddinges skolor ökat med över 3 procent per år. Samtidigt har grundbeloppet i skolpengen ökat med 0,9–2,3 procent per år.

– Huddinge har satsat rätt offensivt på att marknadsföra sig som arbetsgivare och lockat till sig ganska dyra lärare. I media har man kunnat läsa om nyexaminerade lärare som får 39 000 i ingångslön. När man får det ryktet samtidigt som man fryser resurserna lägger man det på skolorna att spara in glappet, säger Åsa Plesner.

Dålig ekonomisk styrning

Men Jelena Drenjanin (M), ordförande i grundskolenämnden, menar att 2017 års negativa siffror i första hand beror på andra faktorer. Det var flera skolor som inte höll sina prognoser eftersom de inte anpassade verksamheten efter förändrade förutsättningar, menar hon.

– 2017 har varit lite olyckligt, det går inte att sticka under stol med. Vi har brustit i ekonomisk kontroll och stöd eftersom barn- och utbildningsförvaltningen varit underbemannat. Vi har haft tillfälliga chefer som hållit igång verksamheten, men inte mäktat med.

Hon menar att det inte är orimligt att effektivisera, eftersom friskolor i kommunen lyckas bedriva sin verksamhet med samma resurser och dessutom gå med vinst. Nu när ledningen på förvaltningen förstärkts med nytillsatta chefer hoppas Drenjanin att bättre stöd och ekonomisk styrning ska ge rektorerna bättre förutsättningar att lyckas.

– Semira, rektorn på Visättraskolan, tog över en skola med stora underskott och hon har lyckats skapa en ekonomi i god balans samtidigt som elevernas resultat sköt i höjden. Ledarskapet är avgörande.

Ikväll väntas grundskolenämnden anta planen.

Hög lön – låg lärartäthet

Lärarlönerna i Huddinge är tredje högst i landet. Samtidigt är lärartätheten en av de lägsta i landet.

År 2013–2016 ökade antal elever per lärare från 12,9 till 13,9.

Besparingsåtgärder:

Citat från barn- och utbildningsförvaltningens "Handlingsplan för ekonomi i balans":

Dimensionering intäkter:

– öka intäkter genom att ta in fler elever
– en mer realistisk elevprognos än tidigare i syfte att säkerställa nivån på skolans intäkter

Dimensionering kostnader:

– förändrad schemaläggning för pedagogisk personal för att åstadkomma en mer kostnadseffektiv organisation
– sammanslagning av klasser
– färre undervisningstimmar i mindre grupper
– minska antalet elevassistenter
– effektivisera fritidshemsverksamheten
– effektivisera elevhälsan
– se över externa placeringar av elever
– ökad restriktivitet vad gäller inköp på skolorna

Visa merVisa mindre