Naturparadis. Paradiset naturreservat hade störst procentuell ökning av antal besök. Foto: Sacharias Källdén

Huddinges naturområden välbesökta under pandemin

Under 2021 gjordes 1,8 miljoner besök i Huddinges natur – fler besök än Gröna Lund hade ett vanligt år före pandemin. Och trenden verkar hålla i sig. "Det är fortfarande ett hårt tryck på ved och sopor i naturreservaten", säger Kristin Lundvall, ekolog på kommunen.

  • Publicerad 11:04, 23 jun 2022

Folk vallfärdade till Huddinges naturområden under pandemin. Den största ökningen av antalet besökare skedde under 2021 – då gjordes 1,8 miljoner besök. Det är fler än Gröna Lund som hade 1,5 miljoner besök ett vanligt år före pandemin.

Det visar en besöksundersökning som nyligen presenterades.

– Vi har märkt av det dels på åtgången av ved som läggs ut vid grillplatserna, dels på sopor och nedskräpning. Det har varit väldigt mycket trafik till naturområdena och fullt på parkeringarna. Ibland kan det vara svårt att ta sig ut eftersom det är smala skogsvägar som snabbt blir igenkorkade och det är svårt att mötas på dem, säger Kristin Lundvall, ekolog och projektledare på Huddinge kommun.

Även om det leder till ökat slitage välkomnar man dock fler besökare.

– Det är jättebra att fler kommer ut i naturreservaten, de är till för både biologisk mångfald och friluftsliv. Vi får anpassa så att det inte leder till ökat slitage, till exempel genom att lägga ut spångar och marknadsföra mindre kända entréer. De flesta håller sig också till de markerade lederna, säger Kristin Lindvall.

Korta helgbesök vanligast

de flesta besöken är korta, mellan 1 till 2 timmar och sker på lördagar och söndagar.

Orlångens naturreservat är Huddinges mest besökta naturområde. 2021 gjordes 660 000 besök i Orlången, 90 000 fler än 2019. Detta är den största ökningen i antal besök inom kommunen.

Naturområdet med störst procentuell ökning under perioden 2019-2021 var Paradisets naturreservat med 3,6 gånger fler besök 2021 än 2019.

Visa merVisa mindre

Tryck. I naturreservaten finns ved utlagt vid grillplaterna. Kommunen har fått fylla på veden mycket oftare under pandemin. Foto: Sacharias Källdén

Störst ökning i Paradiset

Störst var ökningen i Paradisets naturreservat där antalet besök ökade med 262 procent under 2019 till 2021.

Flest besök hade dock Orlångens naturreservat, som också är det största naturreservatet. Det följs av Gömmarens och Flemingsbergsskogens naturreservat.

– De ligger relativt nära bostadsområden, säger Kristin Lundvall.

De flesta besökarna i Huddinges naturreservat och friluftsområden under 2021 kom dock inte från Huddinge, utan från Stockholms stad. Det visar den mobildata som används som underlag till rapporten. Ett antal tusen besökare kom ända från Österåker, Vallentuna och Upplands Väsby.

Trenden verkar hålla i sig, kommunen märker av ett fortsatt högt tryck i naturreservaten.

– Under påsk var det jättemycket folk ute i Paradiset. Det motsvarade topparna som vi kunde se under pandemin. Och det är ett fortsatt hårt tryck på sopor och ved. Kanske har folk skaffat sig nya vanor, säger Kristin Lundvall.