Huddinges framtida arkitektur ska spikas

Skyskrapor och nyskapande arkitektur? Höghus i villaområdet? Eller försiktig bebyggelse som smälter in i den rådande bebyggelsen? Hur framtidens Huddinge ska se ut är nu ute på remiss.

  • Publicerad 13:29, 28 feb 2019

20 000 nya bostäder ska byggas i Huddinge det kommande decenniet. Innan 2030 kommer knappt 140 000 människor bo i kommunen. I alla fall enligt prognosen.

Allt från stora höghus i ett nytt affärsdistrikt i Flemingsberg och en ny sjöstad i Vårby till nya permanentboenden i gamla fritidshusområden på Huddinges landsbygd planeras.

Flemingsberg ska bli större än Arenastaden

Men när detta byggs, hur ska det då byggas och se ut?

Det ska nu bestämmas när kommunen tar fram en ny övergripande arkitekturstrategi. Ett första utkast har tagits fram och är just nu ute på remiss. Strategin ska vara en modell med fyra steg som varje nytt projekt ska gå igenom:

1. Att prioritera strategiska platser och byggnader

Om vi tar Skogås som exempel. Där är det lokala centrumet en strategisk plats och ska därför prioriteras.

– Om man lägger störst fokus på centrumet så att folk blir nöjda med det kan det sprida sig till resten av området. Då kan man fortsätta utvecklingen därifrån. Ibland kan man också behöva skapa en ny märkesbyggnad, säger Karin Segerdahl, projektledare på kommunens plansektion.

2. Att ta tillvara och utveckla kvaliteter

Enligt strategin har olika områden olika kvaliteter som är värda att ta tillvara men också olika problem som borde läggas tillrätta. I miljonprogramsområden som Skogås, Vårby och Flemingsberg är till exempel de stora gårdarna med mycket grönska en positiv kvalitet. Samtidigt kan områdena enligt strategin må bra av vissa förändringar, genom att till exempel bebygga stora markparkeringar, införa en mer varierad bebyggelse vid nyproduktion och komplettera betongen med "varmare material" som trä.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Ingegerd Saremyr, Sjödalen: "Ge fan i parken. Hands off alla grönområden som finns kvar! De får gärna bygga lite nytt och roligt så inte allt ser likadant ut. Men det måste passa i sitt sammanhang." Foto: Claudio Britos

Tyck till!

Arkitekturstrategin finns att läsa i sin helhet på huddinge.se. Planen är ute på remiss fram till den 12 april. Vill du tycka till?

Mejla plan@huddinge.se eller posta till Huddinge kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen, Plansektionen, 141 85 Huddinge.

Läs mer här!
 

Visa merVisa mindre

3. Att läka sår

Om vi fortsätter med Skogås-exemplet: Här är centrumbyggnaden inte bara en strategisk plats, enligt Karin Segerdahl, utan också ett sår att läka.

– När vi tar fram detaljplaner och översiktsplaner så är det några saker som återkommer i Huddinge: utformningen av markparkeringar och parkeringshus, barriärerna Huddingevägen och järnvägen, otrygga platser och inåtvända centrum.

Skogås centrum är ett av dessa inåtvända centrum. Det innebär att dess butiker och skyltfönster är vända in mot centrala gångar och torg, istället för att placera dem som ett skyltfönster ut mot omkringliggande bebyggelse och vägar.

GRANSKNING. Vilda västern när villor rivs för lägenheter

Enligt strategin ska sådana problem byggas bort när chansen ges. Det är till exempel på gång i Vårby gårds centrum.

I detta ingår också att försöka överbrygga Huddingevägen och järnvägen:

– De partier som går igenom centrumkärnan önskar vi att man kunde gräva ner. Men det handlar om vad man kan och har råd att göra. Men man kan även jobba med breda kopplingar över barriärer, till exempel genom ett parkstråk på en bro över barriären.

4. Att skapa nytt

Slutligen ska det byggas nya byggnader.

Här pekar strategin flera viktiga faktorer att utgå från, bland annat att ta tillvara på områdets historia, planera in grönområden och vatten, främja mötesplatser, prioritera offentliga byggnader som skolor och bibliotek och att involvera medborgarna i hur området utformas.

– Vi ska inte bara bygga nya hus, utan platser där människor vill vara och trivs. Man kan bland annat jobba med konst och prioritera hur fasader ser ut i bottennivå.

Vad säger strategin om att bygga höghus i villaområden?

– Strategin kommer inte tala om exakt hur många våningar man får bygga, men det står väldigt tydligt att skalan ska anpassas till den befintliga strukturen. Det är lite så som politiken råder idag, att man faktiskt inte vill att ska bli så mycket höghus i småhusområden. Nya projekt i villaområden måste verkligen ha varsam anpassning.

Så vill partierna förtäta i Huddinges villaområden

Elliot Mårtensson och Majken Börjesson, Sjödalen: "Det är viktigt att lägenheterna får mycket ljus och att det finns balkong och terrasser. Man borde inte bygga för högt när det redan finns befintliga låghus." Foto: Claudio Britos

Fontini Andersson, Flemingsberg: "Kanske något för ungdomar, typ mer träningssalar. Höghus skulle kunna vara bra, gärna för ungdomar som studentskrapan i Flemingsberg. Foto: Claudio Britos

Siw Sjöstrand, Skogås: "Det gröna måste vara med och röj inte naturen, det är så otroligt skönt att bo så här. Jag har sett hur man på andra ställen har byggt höghus mitt bland villorna, det blir konstigt. Man borde behålla strukturen." Foto: Claudio Britos

Framtidens Huddinge i siffror

3 utvecklingsområden: Huddinge planeras växa mest intill den nya Spårväg syd i Kungens kurva och Flemingsberg samt i centrala Huddinge.

140 000 invånare förväntas bo i Huddinge innan 2030.

20 000 nya bostäder ska byggas i Huddinge innan 2030.

Visa merVisa mindre