Huddinges bussar ska börja gå oftare

Fler bussar till Fredriksdal, färre till Vårby och ett nytt upplägg för linjen till Vidja. Det är några av SL:s planerade förändringar av busstrafiken nästa år.

  • Publicerad 14:11, 10 mar 2014

SL har skickat ut sitt förslag på vilka förändringar man vill göra i kollektivtrafiken nästa år. När det gäller pendeltåg och tunnelbanor blir det inga direkta förändringar, men busstrafiken dras om och utökas på sina håll.

Bland annat vill SL dra om sträckan för linje 740 mellan Kungens kurva och Vårby, för att gå via Fittja. Den ska kompensera förslagen på indragen trafik på linje 707 från Fruängen till Vårby.

En viktig fråga för Huddinge har varit bättre förbindelser till nya bostadsområden i Vidja och Fredriksdal.

– När vi startar ombyggnationen av fritidshusområdet i Vidja och befolkningen i Fredriksdal ökar är det viktigt att vi utökar chansen att åka kollektivt. Det har vi efterfrågat länge, säger Annika Feychting, chef för gatu- och trafikavdelningen.

Här har SL lyssnat något på kritiken. Bland annat vill man utöka trafiken på linjen 833 från Farsta centrum till Vidja, särskilt under rusningsperioder. Busstrafiken från Huddinge station till Fredriksdal och Flottsbro utökas också, från 30-minuterstrafik till 15-minuters.

En annan viktig fråga för Huddinge kommun är bättre förbindelser för pendlare.

– Vi har velat ha en bättre passning mellan tåg och busstrafik, bland annat i Fruängen. Dessutom har vi försökt få en utökad trafik till Arlanda, men jag gissar att vi kommer att behöva begära det i år igen, säger Annika Feychting.

Huddinge kommun ska gå igenom förslaget och i maj skickar kommunen sina synpunkter till SL.

Fakta

Så vill SL ändra busstrafiken

704: Fler turer mellan Fruängen och Björnkulla.

710: Linjen Skärholmen-Sörskogen körs hela sträckan kvällstid.

714: Fler turer mellan Huddinge station och Flottsbro, från 30- till 15-minuterstrafik.

707: Ska bara gå mellan Skärholmen och Fruängen.

740: Ändrad linje via Fittja till Vårby.

833: Förlängs inom Vidja och får 30-minuterstrafik i stället för 60-minuters.

Visa merVisa mindre