NY UPPGÅNG. Förslaget innebär en ny pendeltåguppgång rakt in i huset och en inglasad innergård. Foto: Illsutration: Daniel Smith och Peter Solstedt

Huddingebor ger förslag på nytt kommunhus

Det har funnits olika förslag på platser för ett nytt kommunhus. Nu har två Huddingebor kommit med ett eget förslag: Kommunalvägen 1, där det finns en bensinmack i dag. "Det skulle bli en ny entré till Huddinge", säger Peter Solstedt.

  • Publicerad 16:14, 15 apr 2021

Den där tomten har varit ett mysterium för mig.

Frågan om ett nytt kommunhus i Huddinge har varit en följetong som pågått i många år. Förslaget att bygga det i Sjödalsparken väckte starka protester och skrotades. Enligt kommunen står det nu mellan ett nytt större hus på den tomt där kommunhuset står i dag eller den tomt där Paradisgaraget finns.

Här kan det nya kommunhuset hamna

Men nu har Huddingeborna Peter Solstedt och Daniel Smith tagit fram en idéskiss på hur ett nytt kommunalhus skulle kunna se ut om det placerades på en helt annan adress: Kommunalvägen 1, där Schellmacken finns i dag.

Peter har funderat på idén i flera år.

– Den där tomten har varit ett mysterium för mig, hur den kan ligga så centralt och ändå vara så bortglömd. Både invånare och politiker tycker att vi behöver en ny uppgång från pendeltåget, speciellt med tanke på alla översvämningar. Jag tycker att det borde vara en lämplig plats för ett kommunhus och att vi samtidigt slår två flugor i en smäll, säger Peter Solstedt.

KOLLEKTIVTRAFIKNÄRA. Peter Solstedt och Daniel Smith menar att kommunhuset skulle kunna motivera en ny pendeltåguppgång och kanske därför delvis kunna finansieras av Trafikverket. Foto: Illsutration: Daniel Smith och Peter Solstedt

Fick kontakt via Facebookgrupp

Via Facebookgruppen "Vårt eget Huddinge" fick han kontakt med Daniel Smith, som går andra året på teknik- och samhällsbyggnadsprogrammet på gymnasiet, och som vill bli stadsplanerare.

– Jag tycker också att den här tomten är lämplig för ett kommunhus, och jag tänkte att jag pluggar arkitektur och har tillgång till datorprogram så jag kanske kan hjälpa till, säger han.

De träffades på platsen och diskuterade planerna. Daniel gick hem och ritade på en skiss som de sedan jobbade klart tillsammans.

Idéskissen på det nya kommunhuset innefattar en ny pendeltågsuppgång rakt genom huset och en inglasad innergård, ett torg med kafé, restaurang, liv och rörelse. Taken blir gröna oaser med växtlighet och bikupor, och kanske en restaurang.

– Besökande bilar borde få plats i de befintliga garagen och sedan tänker vi ett underjordiskt garage för kommunens bilar, säger Daniel Smith.

Vill väcka tankar

De postade idén och skisserna i den lokala Facebookgruppen och har fått stor respons. Många är positiva. 

Daneil Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande, välkomnar initiativet. Han tycker att placeringen nära centrum är attraktiv, men också problematisk eftersom den ligger i direkt anslutning till västra stambanan. Trafikverket har krävt att kommunen ska lämna plats för nya spår som eventuellt kommer att byggas i framtiden.

– Kommunen har tidigare utrett och avfärdat den aktuella platsen. Vi äger inte marken och vi behöver då köpa in den och lösa ut de aktörer som finns där i dag. Det skulle betyda att projektet belastas med höga kostnader redan innan en byggnation påbörjats, säger Daniel Dronjak.

Peter Solstedt och Daniel Smith tänker inte skicka in förslaget till kommunen, utan nöjer sig med att väcka intresse och engagemang hos medborgare och politiker.

– Om Sjödalsparken och den byggnad där kommunhuset finns i dag får vara kvar är jag nöjd, säger Daniel.

Nytt kommunhus beräknas kosta en miljard

Frågan om ett nytt kommunhus har diskuterats i många år. Anledningen är att de nuvarande lokalerna inte räcker till. Kommunens personal är utlokaliserade på olika håll i Huddinge, vilket är både dyrt och opraktiskt.

Planerna på ett nytt kommunhus i Sjödalsparken skrotades efter protester. 2019 startades en utredning om var huset kan ligga.

Två huvudalternativ finns kvar: Ett nytt större hus på samma tomt där dagens kommunhus står eller ett nytt kommunhus på tomten där Paradisgaraget finns i dag.

Det nya kommunhuset beräknas kosta runt en miljard kronor. Kommunstyrelsen utreder alternativen för att kunna fatta beslut.

Visa merVisa mindre