Det går långsamt åt rätt håll. Sedan 2015 blir de sjuklediga färre, och 2019 års resultat var det lägsta sedan 2014. Foto: Claudio Britos

Huddinge sticker ut: Har hög sjukfrånvaro

Huddinge kommun har flest sjukfrånvarande i Stockholms län, och så har det sett ut i drygt ett decennium. Nu tycker kommunrevisorerna att man måste reda ut varför.

  • Publicerad 11:49, 23 sep 2020

Huddinge följer samma kurva som resten av Sveriges kommuner vad gäller andel sjukfrånvarande, men ligger konsekvent "betydligt högre". Det konstaterar konsultbolaget KPMG, som på uppdrag av kommunrevisorerna granskat kommunens arbete med att sänka sjukfrånvaron.

– Revisorerna som granskat frågan har kommit fram till att kommunen arbetar strukturerat och systematiskt för att nå låg sjukfrånvaro, men de tycker inte att vi i tillräcklig utsträckning analyserat varför sjukfrånvaron är hög, säger Mona Birgetz, HR-direktör på kommunen.

I KPMG:s rapport analyseras perioden 2006-2018, och sedan 14 år tillbaka har Huddinge följt samma mönster. År 2019 låg den genomsnittliga sjukfrånvaron i Stockholms län på 6,6 procent av ordinarie arbetstid. För Huddinge var siffran 7,9 procent, enligt en sammanställning från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

– Vi jämför ju mycket med andra kommuner och hämtar statistik, säger Mona Birgetz.

– Däremot är det svårt att analysera orsakerna. Då är man inne och tittar på sjukdomsorsaker, vilket är komplext, och det är sekretesskyddade uppgifter.

Varför Huddinge har hög sjukfrånvaro kan Mona Birgetz inte svara på, men hon anar att det delvis handlat om hänsyn.

"Man ska vara försiktig"

– En förklaring kan vara att vi tidigare inte har jobbat tillräckligt aktivt med de längre sjukfrånvarofallen, säger hon.

– Man har haft en syn att man inte ska vara så aktiv utan vara försiktig och låta personerna vara.

Skillnaderna mellan olika verksamheter är stora i Huddinge. Förskolan har flest sjukfrånvarande i kommunen, följt av vård och omsorg och socialtjänst. Enligt KPMG:s rapport är det yrkeskategorier där arbetsmiljön ofta brister, vilket ska ha stor betydelse för sjukfrånvaron.

Som svar på granskningen skriver kommunstyrelsen i ett utlåtande att man ska förbättra arbetet med att analysera de interna faktorer som kan påverka sjukfrånvaron, så som arbetsmiljön. Men de skriver också att de saknar resurser och kompetens för att analysera de yttre faktorer som lagar, en förändrad syn på sjukskrivning eller försäkringar.

Sjukfrånvaro

År 2018 låg den genomsnittliga sjukfrånvaron i Sveriges kommuner på 6,8 procent av ordinarie arbetstid. För Huddinge var siffran 8 procent.