Det ska även ha brustit i dokumentationen av vårdförloppet. Foto: Babs Drougge

Huddinge sjukhus brast i behandling av bebis

Inspektionen för vård och omsorg, IVO kritiserar Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge efter att en för tidigt född bebis förlorat tre fingrar.

  • Publicerad 12:35, 27 aug 2018

Pojken som föddes förra året hade svårt med andningen och vårdades i respirator. Han fick en navelkateter isatt men den fungerade inte och för att kunna ta prov så satte man i en artärnål.

Redan när artärnålen skulle sättas i var pojkens fingrar blåa och det blev värre av nålen, konstaterade IVO. Dagens Nyheter rapporterar att man beslutade att låta nålen sitta kvar, trots att pojkens fingrar var blåa.

Nålen fick sitta kvar i tre dagar och då var handen helt vit och vävnaden i bebisens fingertoppar hade helt dött. Familjen anmälde händelsen till IVO som har tittat på fallet och myndigheten riktar skarp kritik mot Huddinge sjukhus. De anser att sjukhuset har brustit i ”planering, ledning och kontroll av verksamheten, då hanteringen av patientens artärnål var bristfällig”.

Cirkulationsstörningar är en känd komplikation när en artärkateter används. Det fanns flera varningssignaler som sjukhuset ignorerade, skriver IVO i beslutet.

Boubou Hallberg, överläkare och patientområdeschef på Karolinska sjukhuset i Huddinge beklagar det som har hänt och säger till Mitt i att man har vidtagit åtgärder efter händelsen.

– Vi har ändrat våra övervakningsrutiner och skärpt kontrollen av patienter, säger Boubou Hallberg.

Varför ignorerades varningssignalerna?

– De ignorerades inte men det är alltid en riskbedömning. Inom intensivvård måste man ibland riskera något för att vinna något, risker vägs mot fördelar. Vi följde förloppet men det skedde en akut försämring. Framförallt har det brustit i journalföringen och i patientkommunikationen, säger han

Stämmer det att ni inte berättade för familjen att de kunde anmäla händelsen?

– Jag kan inte kommentera det med hänsyn till patientintegriteten.