OVISST. Kommunen vet inte hur stor andel av hemtjänstpersonalen som är vaccinerad, men bedömer att det är en övervägande majoritet. Foto: Mikael Andersson

Huddinge omplacerar inte ovaccinerad hemtjänstpersonal

Stockholms stad ska omplacera ovaccinerad hemtjänstpersonal. Men i Huddinge finns inga liknande planer. Däremot ska all hemtjänstpersonal fortsätta att bära skyddsutrustning. "Vår bild är att en övervägande majoritet är vaccinerad", säger Malin Svahn Schenström, chef.

  • Publicerad 07:15, 27 okt 2021

Enligt siffror från Folkhälsomyndigheten, som presenterades i början av oktober, är var femte anställd inom hemtjänsten ovaccinerad.

Hur det ser ut i Huddinge vet man inte. Kommunen får inte undersöka hur många som är vaccinerade eller föra statistik.

– Vi får fråga, men vi kan inte kräva något svar och vi får inte dokumentera svaren. Men vår uppfattning och den bild vi fått av enhetscheferna är att det är ett fåtal som inte är vaccinerade, säger Malin Svahn Schenström, chef för äldreomsorgen.

Fortsätter med skyddsutrustning

För att underlätta vaccinationen får hemtjänstpersonalen vaccinera sig på arbetstid. Medicinskt ansvarig sjuksköterska är ute på en turné på enheterna och informerar om vaccinet, vilket även gjordes i början av året.

Huddinge har valt att fortsätta med skyddsutrustning för all personal, även de som är vaccinerade.

– Vi har alltid munskydd. Och även visir om någon är extra känslig, säger Malin Svahn Schenström.

Inte aktuellt att omplacera

Äldreborgarrådet i Stockholms stad gick i förra veckan ut med att ovaccinerad personal inom hemtjänsten i Stockholm kan omplaceras. De ska istället utföra arbete som inte är fysiskt nära vårdtagarna, som exempelvis städning, matlagning och handling.

I Huddinge finns inga liknande planer, men frågan var uppe på vård- och omsorgsnämnden i förra veckan.

– Det var självklart ett diskussionsämne; vad vi kan göra och vad har vi har rätt att göra. Det skulle underlätta om vi hade rätt att avkräva information i form av vaccinationsintyg. Men den information vi har är inkomplett och därför fortsätter vi med skyddsutrustning, säger nämndordförande Karl Henriksson (KD).

Vad säger du till äldre som känner sig oroliga över att ovaccinerade personer kommer hem till dem?

– Jag förstår dem. Det är därför det är så viktigt att vi fortsätter med bästa möjliga skydd. Och vi har i princip ingen smittspridning inom hemtjänsten.

Det kan dock bli aktuellt med omplacering av personal i vissa fall.

– Vi tittar på det. Vi gör en riskbedömning tillsammans med sjukvårdsexpertis och utreder om vi ska omplacera när det är särskilt utsatta personer, säger Malin Svahn Schenström.