Huddinge agerar efter sexbrott på förskola i Botkyrka

En barnskötare på en förskola i Botkyrka är misstänkt för övergrepp och kränkande fotografering av barn på förskolan. Med anledning av det ser nu Huddinge kommun över sina riktlinjer och rutiner för arbete mot kränkande behandling inom förskola och skola.

  • Publicerad 14:05, 11 feb 2020

En barnskötare som tidigare var anställd på en förskola i Botkyrka är häktad, misstänkt för sexuella övergrepp och kränkande fotografering av barn på den aktuella förskolan. Han misstänks även för barnpornografibrott i hemmet.

Med anledning av det ser nu Huddinge kommun över sina riktlinjer och rutiner för arbetetet mot diskriminiering, trakasserier och kränkande behandling inom förskola och skola för att se om de behöver aktualiseras. Man ska dels se över de övergripande riktlinjerna, dels hur det ser ut på de enskilda förskolorna.

Botkyrka inför mobilförbud

Kommunen kommer försäkra sig om att det finns tydliga rutiner i verksamheterna, till exempel gällande blöjbyten och vikarier, samt undersöka om det finns ett behov av extra stöd- och kompetensutvecklingsinsatser kopplat till det aktuella ämnet, skriver kommunen på sin hemsida.

Botkyrka kommun håller på att ta fram nya riktlinjer, vilka bland annat innehåller mobilförbud på arbetstid i förskolorna.

Förskolor i Botkyrka förbjuder privata mobiler