SHH Bostads visionsbild för området, där det kan byggas 500-700 bostäder. Foto: Illustration: SHH Bostad

Hovrätten ger grönt ljus för bostäder i Tumba Skog

Byggplanerna i Tumba Skog har fått grönt ljus av Svea hovrätt. Nu siktar SHH Bostad AB och Botkyrkabyggen på att bygget av 500-700 bostäder kommer igång 2022.

  • Publicerad 05:15, 30 okt 2020

Planerna har varit omtvistade och har överklagats i flera instanser. Till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt som är högsta instans hade tio parter överklagat, flera privatpersoner som bor i närområdet, men också Naturskyddsföreningen i Botkyrka-Salem.

På den vinnande sidan finns Botkyrka kommun, men också Botkyrkabyggen och ovan nämnda SHH Bostad som båda ska bygga i skogsområdet som ligger intill KP Arnoldssons väg, vägen som går mellan Tumba och Salem.

Blir skog kvar

I ett pressmeddelande skriver SHH Bostad AB att största delen av skogsområdet kommer att förbli orört. Det ska också finnas naturmark mellan husen. Bolagets vd och koncernchef Misha Moeremans d’Emaus kallar beslutet efterlängtat.

– Efterfrågan på nya bostäder med närhet till pendeltåg, service och rekreation är hög i Stockholm, säger han.

"Prövats i flera instanser"

Botkyrkas kommunalråd Gabriel Melki (S) är inne på samma linje.

– Jag välkomnar beslutet och att det prövats i flera instanser. Nu har vi fått ett avgörande och kan fortsätta utveckla centrala Tumba, säger han.

Naturskyddsföreningen menade i sin kritik bland annat att naturvärdesinventeringen i Tumba Skog inte varit tillräckligt omfattande och att konsulten som Botkyrka kommun anlitat skulle ha missat naturvärden och rödlistade fågel- och svamparter. Vidare hävdade Naturskyddsföreningen att området utgör ett hot mot Segersjös grundvattenområde.

Domstolen håller inte med

Mark- och miljööverdomstolen håller dock inte med i sin dom och pekar på att naturvärdesinventeringen varit av lämplig standardmodell och att inventeringen tillsammans med andra undersökningar som gjorts visar på att det nya områdets miljökonsekvenser skulle vara godtagbara.

Domstolen gör också samma bedömning som mark- och miljödomstolen när det gäller Segersjös grundvattenområde. Enligt domstolen kommer dagvattnet från det nya området tas om hand på ett sätt att det inte skulle skada grundvattnet.

Domstolens beslut kan inte överklagas.