Svea hovrätt. Domen som bland annat gällde människohandel föll den 29 juni. Foto: Most Photos

Hovrätten friar man från människohandel

I februari dömde tingsrätten ett 20-tal personer för inblandning i omfattande knarkhandel i Vårberg. En av de dömda åtalades också för människohandel för att ha utnyttjat minderåriga som knarkkurirer. Nu står det klart att även hovrätten friar mannen från det åtalet.

  • Publicerad 13:54, 1 jul 2021

14 av tingsrättens domar i det stora knarkmålet överklagades. Nu har hovrätten meddelat sina domar, där en av åtalspunkterna gäller det i sammanhanget unika fallet om människohandel.

Åtal mot knarkliga i Vårberg

Hovrätten väljer dock precis som tingsrätten att fria en man som betecknas som ledare från åtalspunkten människohandel.

Enligt hovrätten går det inte fastslå att den åtalade rekryterat de omyndiga ungdomarna i syfte att exploatera dem. Inte heller går det enligt hovrätten att fastslå att ungdomarna befunnit sig i ett nödläge som gjort att de inte kunnat styra över sina val.

Skärpt straff ändå

Mannen, en Botkyrkabo, som fick sex månaders fängelse i tingsrätten får dock sitt straff skärpt till 16 månader. Enligt hovrätten har mannen varit ledande och bland annat gett direktiv till underåriga i knarkhandeln.

I ytterligare ett fall ändrar hovrätten strafflängden. Det gäller en Skärholmenbo som får straffet för grovt narkotikabrott sänkt från 15 månaders fängelse till 12 månaders fängelse. Enligt hovrätten har mannen inte haft någon ledande roll i nätverket och man tar dessutom hänsyn till hans ålder.

Sammanlagt dömdes sju personer för grovt narkotikabrott av hovrätten. Högst straff, två år och tio månader, fick en man från Vårby som även han bedöms haft en ledande roll i nätverket.

20 personer döms för narkotikabrott i Vårberg

Friande dom om människohandel i Vårberg överklagas