Hotellbåten på Söder Mälarstrand tvingas flytta

Hotellfartyget M/S Kronprinsessan Märta ska bort från kajplatsen då båten saknar bygglov. Det innebär att verksamheten, anställda och turister drabbas hårt. 10 000 hotellgäster är inbokade i sommar. – Vi är bedrövade, säger Thomas Jäderberg, ägare och vd.

  • Publicerad 10:49, 27 mar 2019

Fartyget M/S Kronprinsessan Märta har sedan år 2000 legat vid Söder Mälarstrand. Här finns en året-runt-verksamhet med hotellet Loginn, en restaurang och Seaside bar som brukar vara populär under sommarmånaderna.

Men fartygets tidsbegränsade bygglov har löpt ut – båten ligger olagligt. Och nu vill stadsbyggnadskontoret att båten flyttar med omedelbar verkan.

16 anställda får sparken

Thomas Jäderberg, ägare och vd, är uppgiven. Han berättar att hotellet redan nu är närapå uppbokat för hela sommaren, med runt 10 000 hotellgäster varav de flesta utländska turister. Dessutom har han 16 anställda som riskerar att stå utan jobb om båten måste flytta.

– För dem kommer det vara en katastrof. Vi är bedrövade, säger han. 

Thomas Jäderberg, VD Hotell Login, Kronprinsessan Märta

Båten ligger olagligt eftersom den inte kan få ett permanent bygglov, då en hotellverksamhet inte är förenlig med gällande planbestämmelser på kajen.

Staden vill ha levande kajer

Men Stockholms stad arbetar med Stockholms hamnar för att ta fram en ny kajstrategi för staden. Där ingår förslag på en planändring så att kommersiella aktörer som kaféer, restauranger och andra verksamheter ska kunna få bygglov vid kajerna för att bidra till ökat folkliv.

– Vi har begärt en detaljplaneändring för att möjliggöra bygglov för verksamheter längs Söder Mälarstrand, säger Tor Wildenstam, enhetschef för innerstadskajerna på Stockholms hamnar.

Men den planen är ännu inte i hamn, utan beräknas bli klar tidigast runt år 2020/2021.

Och tills dess hamnar M/S Kronprinsessan Märta i kläm. Stadsbyggnadskontoret kan inte heller förlänga det tillfälliga bygglovet, då maxtiden för det löpt ut.

Vad kommer att hända nu?

– Vi skulle vilja ha ett tillfälligt bygglov tills den nya planen för kajen är klar. Jag hoppas att politikerna kommer förstå att det inte är en orimlig begäran vi har, säger Thomas Jäderberg, som förstår att tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret inte kan göra annat än att följa lagen.

Fartyget ligger med Torkel Kuntssongatan i bakgrunden. Foto: Bengt Oberger/Wikimedia Commons

Hotas med miljonböter

Stadsbyggnadskontoret hotar med dryga böter om båten inte flyttas, ligger den kvar i sommar flaggar kontoret för vite på över fem miljoner.

Kommer ni flytta båten?

– Inte en chans. Tar man bort oss får man en öde kaj. Man slår sönder något som är bra, säger Thomas Jäderberg.

Frågan bordlades

Politikerna skulle ha tagit ställning till båtens öde på stadsbyggnadsnämndens möte torsdag 28 mars, men ärendet bordlades.

Mitt i har sökt stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M). Han vill inte ställa upp på intervju men skriver i en kommentar att ärendet bordlades för att det kommit in en ny ansökan om tidsbegränsat bygglov som ska behandlas skyndsamt.

Fakta

Fartygen vid Söder Mälarstrand

Flera av fartygen vid Söder Mälarstrand har permanenta bygglov, som Patricia, Gustaf af Klint, Mercorion, Rygerfjord och Borgila, vilket de fick under alliansstyret 2010-2014.

Men efter majoritetsskiftet avslogs nya bygglovsansökningar för fartygen vid kajen. 

Stockholms hamnar har begärt en planändring för att fartygen kan ligga kvar – ett arbete som nu pågår och beräknas bli klart 2020/2021.

Ett antal fartyg, inklusive M/S Kronprinsessan Märta, saknar bygglov i väntan på den nya planen.

Stadsbyggnadskontoret har nu ställt krav att M/S Kronprinsessan Märta ska bort från kajen med omedelbar verkan, eftersom de ligger olagligt. Det tillfälliga bygglovet löpte ut 2012. 

Källa: Stockholms hamnar, Stockholms stad
Visa merVisa mindre