Hotellbåten Birger Jarls ägare krävs på 7 miljoner i böter

Rederiet som äger M/S Birger Jarl vid Stadsgårdskajen hotas nu med saftiga böter. Anledningen är att ägaren använt båten som hotell och bar – trots förbud.

  • Publicerad 07:52, 15 okt 2019

Mitt i kunde i vintras avslöja att hotellfartyget M/S Birger Jarl, som ligger nära Fotografiska vid Stadsgårdskajen, är ett svartbygge – som ligger utan tillstånd vid kajen.

Båten är ett svartbygge – hotas med miljonböter

Hotellet fick stopp från staden för att fortsätta sin verksamhet med hotell och alkoholförsäljning från och med 7 februari 2019. Dessutom konstaterade staden att brandsäkerheten var undermålig.

Fortsatte ändå

Men Rederi Karlssons AB, som äger skeppet, fortsatte ändå att ha hotellet och barerna i gång.

Rederiet överklagade stadens beslut till länsstyrelsen och sedan till mark- och miljödomstolen, som gav staden rätt. Mark – och miljööverdomstolen valde att inte pröva målet.

Därför kräver staden nu att rederiet ska betala 7 miljoner kronor i vite, för att det haft verksamheten med hotellet och bar igång utan att ha haft tillstånd.

Domstol tar beslut

Det officiella beslutet ska klubbas av stadsdelsnämnden den 24 oktober.

Mark- och miljödomstolen ska sedan avgöra om böterna ska betalas ut eller inte.

Fartyget klassades fram till sommaren 2018 som passagerarfartyg, och har därför kunnat ligga vid kajen utan bygglov från staden. Men Transportstyrelsen drog i juli passagerarcertifikatet, då fartyget hade brister med brandskyddet. Foto: Mostphotos

Ägs av reality-kändis

Birger Jarl ägs sedan 2016 av Rederi Karlssons AB, ett bolag i den självutnämnda superentreprenören Leif-Ivan Karlssons koncern. Han blev känd för svenska folket genom reality-programmet Karlssons på TV3.

Ulf Larsson är fartygschef på Birger Jarl och företagets talesperson, då ägaren Leif-Ivan Karlsson inte längre är personligt delaktig i driften av båten.

Larsson har tidigare sagt till Mitt i att han inte tycker att företaget gjort något fel och att båten i hans ögon inte är ett svartbygge.

– Det är inte en fast byggnad som står varaktig. Den är inte fastankrad i botten och har fungerade motorer. Vi har ett rullande schema för när vi lämnar kajen. Därför kan vi inte gälla under plan- och bygglagen, sa han till Mitt i våras.

– Stockholms stad gör allt för att visa sin makt och för att förstöra för verksamheten, fortsatte han, läs hela intervjun här.

Larsson tycker att Stockholms stad inte har rätt att kräva in miljoner i vite.

– Rederiet hävdar klart att det framgår tydligt utan tvivel att Stockholms stad talan mot Rederi Karlsson AB saknar laglig grund att stå på, skriver Ulf Larsson i ett mejl till Mitt i. 

Får inte lov att ligga vid kajen

Tidigare har Birger Jarl klassats som passagerarfartyg, och har då kunnat ligga vid kaj utan bygglov. Men så är inte längre fallet.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade på ett möte i mars att inte ge båten bygglov, då det inte är förenligt med detaljplanen som finns vid Stadsgårdskajen.

– Det går inte heller att ge tidsbegränsat lov, eftersom det inte rör sig om ett tillfälligt behov, har Joakim Larsson (M) stadsbyggnadsborgaråd tidigare sagt till Mitt i.

Stockholms stad och rederiet har i en förhandling kommit fram att båten ska flytta från kajen senast 1 maj 2020.

Fakta

Här är senaste turerna

25 februari 2019. Reder Karlssons AB överklagade användningsförbudet och ansökte om inhibition hos länsstyrelsen.

22 mars 2019.  Länsstyrelsen avslog överklagandet. Beslutet överklagades till mark-och miljödomstolen

23 maj 2019. Mark-och miljödomstolen avslog överklagandet. Domen överklagades till mark- och miljööverdomstolen.

28 juni 2019. Mark – och miljööverdomstolen meddelade att det inte ges prövningstillstånd. Därmed står mark-och miljödomstolens dom fast.

11 juli 2019. Stadsbyggnadskontoret konstaterar vid tillsynsbesök att hotellverksamhet är i gång.

25 juli 2019. Polisen ser vid ett platsbesök att det säljs alkohol i baren.

9 september 2019. Stadsbyggnadskontoret ser att det annonseras för hotellrum på M/S Birger Jarl på åtminstone två hemsidor.

24 oktober. Stadsdelsnämnden ska besluta om man ska gå vidare med att kräva vite på 7 miljoner. Mark- och miljödomstolen ska i sådana fall pröva ärendet.

 

Källa: Stockholms stad
Visa merVisa mindre