Tomt. Gamla folkskolan på Bällstavägen står för tillfället tom. Planen är i framtiden att det ska bli grundskola här. Foto: Patrik Ekström

Hotell i Bällsta görs om till grundskola

Sedan 80-talet har den frireligiösa Maranataförsamlingen haft den gamla folkskolan på Bällstavägen som sitt högkvarter. Nu har de flyttat, och byggnaden ska återigen bli en skola.

  • Publicerad 11:58, 5 mar 2020

Vi har flyttat vårt missionscenter till Dalarna och håller på att etablera oss här.

Det som tidigare var Bällstalundsskolan på Bällstavägen var länge ett tillhåll för den frireligiösa Maranatarörelsen. Här har de drivit Pilgrimshem hotell, en plats där både Stockholms stad och Solna stad hyrt rum till hemlösa. Något kommunerna fått kritik för på grund av rörelsens ståndpunkter vad gäller homosexualitet, abort och barnaga.

Läs även: Stockholms stad fortsätter hyra rum av omstridda Maranatarörelsen

Men nu har Maranatarörelsen flyttat. Anledningen är att Stockholms stad börjar förbereda planerna för framtida Solvallastaden.

– Vi har flyttat vårt missionscenter till Dalarna och håller på att etablera oss här. Vi var ute hur huset sista november, säger Hans Lindelöw, styrelsemedlem i ekonomiska föreningen Pilgrimshem hotell och vandrarhem.

Han säger att föreningen länge velat köpa byggnaden, men att detaljplaneringen inte tillät det. De senaste åren har de bara fått hyreskontrakt som förlängts ett år i taget, och nya krav på att uppdatera brandskyddet i byggnaden.

– Det innebar en ganska rejäl kostnad, och vi såg inget perspektiv med att förnya kontraktet ett år i taget, så vi bestämde oss för att flytta, säger Hans Lindelöw.

Blir grundskola

Planen för Solvallastaden är att cirka 2000 bostäder, förskolor, idrottshallar och kommersiella lokaler ska börja byggas i området år 2024. Den gula byggnaden där Maranatarörelsen hållit till dock bli till skola.

– Det ska bli en F-9-skola med en tillbyggnad, eftersom fastigheten inte kan rymma så många elever, säger Isabelle Stöckel, projektledare på exploateringskontoret.

Läs även: Dags för nästa steg i Solvallastaden

Byggnaden är över 100 år gammal och är troligtvis i behov av en upprustning invändes. Men eftersom Solvallastaden är en bit bort i framtiden är staden öppna för att låta en ny aktör använda byggnaden. Det är dock oklart vem det blir.

– Tanken är att en ny hyresgäst kan få använda huset tills det är dags att börja bygga Södra Solvallastaden. Det finns dock ingen ny hyresgäst på plats idag, skriver Anna Näslund, pressansvarig på exploateringskontoret, i ett mejl.

Solvallastaden

Tanken är att området ska ge en bättre anknytning till travarenan, och att området binds samman med Annedal med en ny gång- och cykelbana.

Ett samråd för Solvallastaden är planerat till hösten. Byggstart är beräknad till år 2024.