Hot mot politiker ökar – allvarligt läge i Österåker

Att hotas har blivit vardag för lokalpolitiker. Fyra av tio folkvalda uppger att de utsatts för hot, våld eller trakasserier. – Politikerna här är riktigt illa ansatta, särskilt kvinnorna, säger Jenny Nilsson, säkerhetschef i Österåker.

  • Publicerad 04:33, 7 nov 2019

Allt fler politiker utsätts för hot, våld eller trakasserier – och kommunfullmäktige- och regionpolitiker i Stockholmsområdet är mer utsatta än politiker i andra regioner.

I Stockholm uppger mer än varannan politiker att de utsattes förra året och i resten av länets kommuner är siffran runt fyra av tio. Det framkommer i en ny rapport från Brå, brottsförebyggande rådet.

Det är fler än under valåret 2014 och för två år sedan, då var fjärde politiker uppgav att de utsatts.

De som uppger att de är mest utsatta är unga politiker under 29 år. Även kvinnor är mer drabbade och bland partierna är politiker i Sverigedemokraterna mest utsatta.

– De flesta mönster liknar det vi sett tidigare år. Men det finns en stor skillnad och det är att utsatthet, eller oro för att utsättas, ökar och det påverkar politiker i deras uppdrag. Det kan få konsekvenser som att man undviker att engagera sig eller uttala sig, och självcensur är ett jättestort problem för demokratin, säger Anna Gavell Frenzel, utredare på Brå.

Fler allvarliga händelser i Österåker

 Bilden som målas upp i rapporten känns igen i Österåker, där problemet är stort, enligt Jenny Nilsson, säkerhetsansvarig i kommunen.

– Politikerna är riktigt illa ansatta, särskilt kvinnorna. De är regelmässigt hotade via social medier, i brevutskick eller andra meddelanden på olika sätt, säger hon och fortsätter:

– Det har också varit flera skadegörelseärenden mot politikers bostäder, bilar och mot valstugor. Vi anmäler allt  men det är sällan man hittar den skyldige. Det ligger runt 10-12 polisanmälda ärenden varje år.

Ofta eskalerar det i samband med vissa frågor.

– Vi ser att byggen och skolbeslut kan irritera. Och särskilt under invandrarvågen 2015-16 var problemen stora.

Det var också 2015 som kommunen tog fram en policy för att stärka skyddet för förtroendevalda.

Annan situation i Vaxholm

I Vaxholm ser situationen annorlunda ut.

– Det är periodvis högt tonläge och otrevligheter i sociala medier, men däremot inte rena hot. Ofta är det kopplat till vissa beslut så som rivningen av Norrbergsskolan, säger Johan Nordenmark, säkerhetsansvarig.

”Det kan också vara så att de själva inte definierar det som ett brott, eller att man är rädd för att det ska få värre konsekvenser.”

Shari Tingman, polisen

Få anmäler till polisen

Siffrorna i rapporten speglar inte antalet anmälningar som polisen får på sitt bord.

– Anmälningar har ökar något, men mörkertalet är stort. Jag tror att få anmäler för att de tror att det inte leder någonstans. Det kan också vara så att de själva inte definierar det som ett brott, eller att man är rädd för att det ska få värre konsekvenser, säger Shari Tingman, förundersökningsledare på polisens demokrati- och hatbrottsenhet i Stockholm.

Främst handlar det om hot på sociala medier, men det är få händelser som leder till åtal eller fällande dom eftersom de är svåra att utreda.

– Problemet är ofta att de som skriver hoten gömmer sig bakom dolda domäner och det är svårt att bevisa vem det är som har tryckt på tangentbordet. Att politiker utsätts för brott är ett stort samhällsproblem och ärendena är prioriterade, säger Shari Tingman.