Hot mot lokalpolitiker ökar – men få anmälda fall på Lidingö

Att hotas har blivit vardag för lokalpolitiker. Fyra av tio folkvalda i länet uppger att de utsatts för hot, våld eller trakasserier. – Varje år utsätts någon eller några av våra politiker, säger Anna Sundin Adolfsson, tf säkerhetschef.

  • Publicerad 05:41, 7 nov 2019

Allt fler politiker utsätts för hot, våld eller trakasserier – och kommunfullmäktige- och regionpolitiker i Stockholmsområdet är mer utsatta än politiker i andra regioner.

I Stockholm uppger mer än varannan politiker att de utsattes förra året och i resten av länets kommuner är siffran runt fyra av tio. Det framkommer i en ny rapport från Brå, brottsförebyggande rådet.

Det är fler än under valåret 2014 och för två år sedan, då var fjärde politiker uppgav att de utsatts.

De som uppger att de är mest utsatta är unga politiker under 29 år. Även kvinnor är mer drabbade och bland partierna är politiker i Sverigedemokraterna mest utsatta.

”Det kan få konsekvenser som att man undviker att engagera sig eller uttala sig, och självcensur är ett jättestort problem för demokratin”

Anna Gavell Frenzel, utredare Brå

– De flesta mönster liknar det vi sett tidigare år. Men det finns en stor skillnad och det är att utsatthet, eller oro för att utsättas, ökar och det påverkar politiker i deras uppdrag. Det kan få konsekvenser som att man undviker att engagera sig eller uttala sig, och självcensur är ett jättestort problem för demokratin, säger Anna Gavell Frenzel, utredare på Brå.

Fåtal anmälningar det senaste året

Anna Sundin Adolfsson, tf säkerhetschef i Lidingö stad, stämmer inte in i den bild Brås rapport förmedlar.

Hennes bedömning är snarare att hot och våld mot förtroendevalda inte vanligt förekommande på Lidingö.

– Men varje år utsätts någon eller några av våra politiker för hot eller andra former av trakasserier. Hur många har vi svårt att uttala oss om, men vi i ser ingen ökning utan det ligger relativt jämt med tidigare, säger hon.

Om en förtroendevald utsätts för hot eller våld så samarbetar staden med respektive parti för att säkerställa säkerheten och tryggheten för den eller de som utsatts.

Trots stalkare och fejkade sexbilder – M-politiker vägrar ge upp

Få polisanmäler

Siffrorna i rapporten speglar inte antalet anmälningar som polisen får på sitt bord.

– Anmälningar har ökar något, men mörkertalet är stort. Jag tror att få anmäler för att de tror att det inte leder någonstans. Det kan också vara så att de själva inte definierar det som ett brott, eller att man är rädd för att det ska få värre konsekvenser, säger Shari Tingman, förundersökningsledare på polisens demokrati- och hatbrottsenhet i Stockholm.

Främst handlar det om hot på sociala medier, men det är få händelser som leder till åtal eller fällande dom eftersom de är svåra att utreda.

”Problemet är ofta att de som skriver hoten gömmer sig bakom dolda domäner och det är svårt att bevisa vem det är som har tryckt på tangentbordet”

Shari Tingman, polis

– Problemet är ofta att de som skriver hoten gömmer sig bakom dolda domäner och det är svårt att bevisa vem det är som har tryckt på tangentbordet. Att politiker utsätts för brott är ett stort samhällsproblem och ärendena är prioriterade, säger Shari Tingman.