Ingen billig affär för kommunen. Foto: Erik Lejdelin

Höstens taxikaos blev en dyr affär för Täby

Höstens taxikaos med DRT Solutions blev en dyr affär, det framgår i och med det nya avtalet som tecknats med Samtrans. Det nya marknadsledande bolaget är nämligen mer än hälften så dyrt som DRT. Oppositionen riktar nu kritik mot kommunens direktupphandlingar.

  • Publicerad 16:19, 17 jan 2018

Höstens taxikaos med DRT Solutions blev en kostsam affär, det visar det nya avtalet som tecknats med Samtrans. Enligt kommunen är Samtrans ett marknadsledande bolag med lång erfarenhet inom persontransporter. Prislappen för det nya avtalet landar på 21,6 miljoner kronor för ett helt år – DRT Solutions var betydligt dyrare.

– Den lösning som levererats under hösten avseende persontransport motsvarar en helårskostnad om cirka 54 miljoner kronor, säger näringslivschefen Leif Eriksson.

Mer än dubbelt så dyrt

Kostnaden för det bolag som ansvarade för höstens persontransporter är alltså mer än dubbelt så hög som det bolag som nu ska ta över. Och enligt kommunen ställs det i det nya avtalet unikt hårda krav på den nya entreprenören, bland annat kommer Samtrans behöva betala vite om de kommer tio minuter försent vid första körningen.

Flera direktupphandlingar

Avtalet med DRT Solutions slöts sommaren 2017 genom en direktupphandling vilket berodde på att det inte hade kommit in några anbud. Även det nya avtalet med Samtrans har slutits i en direktupphandling, som enligt Leif Eriksson beror på att marknaden kräver en ny upphandlingsmodell för persontransport.

–  Fram till dess en ny upphandling har genomförts (1 mars 2019 reds. anm) har nu avtal för persontransporter tecknats med Samtrans, säger Leif Eriksson.

Täby kommun har misslyckats igen i sin upphandling

Får kritik av S

Men direktupphandlingen möts av kritik från politiskt håll.

– Jag konstaterar att Täby kommun har misslyckats igen i sin upphandling och kommunstyrelsens ordförande har sett sig tvingad till ännu en direktupphandling, säger Annica Gryhed kommunalråd i opposition (S).

För att en direktupphandling ska vara tillåten behövs det bland annat synnerliga skäl.

– Persontransport är en viktig samhällsfunktion och för Täby kommun är det viktigt att denna tjänst håller hög kvalitet. Täby kommun ställer högra krav på trygghet, säkerhet och tillförlitlighet hos den som ska utföra tjänsten, säger Leif Eriksson.

Kommunen vill inte säga vad avtalet med Sverigetaxi kostade, bolaget innan DRT, då man i nuläget ligger i en rättstvist med företaget.