Jäv och dyra konsultnotor hade kunnat undvikas med bättre regler, menar Erika Ullberg (S). Foto: Mitt i

Hon vill sätta politikerna i karantän

Landstingsråd borde, precis som statsråd, ha en karantänsperiod efter avslutat uppdrag. På så vis kan jäv och dyra konsultnotor stoppas, menar Socialdemokraterna.

  • Publicerad 19:48, 14 sep 2018

Socialdemokraterna i landstinget vill att de stränga karensregler som gäller för statsråd även ska gälla för kommunalråd och landstingsråd.

Tanken är att de inte ska kunna dra fördel av sin politiska karriär i annan näringsverksamhet, och vice versa. Detta särskilt som kommuner och landsting numera gör miljardupphandlingar:

– De allra allra flesta gör ett hederligt arbete och företräder bara medborgarna. Men det finns ett politikerförakt, och det får inte finnas några tveksamheter, säger Erika Ullberg, oppositionslandstingsråd.

Filippa Reinfeldt gick direkt från att vara sjukvårdslandstingsråd till vårdlobbyist

Erika Ullberg

Hon menar att det funnits ”oegentligheter, jäv, ideologiskt drivna upphandlingar och höga konsultnotor och exempel på hur politiker går direkt mellan att vara upphandlare och vara upphandlad, att vara vårdlobbyist och vårdpolitiker” i Stockholms läns landsting.

– När Filippa Reinfeldt gick direkt från att vara sjukvårdslandstingsråd till vårdlobbyist hos Aleris är kanske det tydligaste exemplet, säger hon.

Som exempel på en ideologiskt driven upphandling nämner hon när försörjningen av förbrukningshjälpmedel lades ut på privata Onemed, vars extremdyra stödstrumpor ledde till att avtalet fick sägas upp.

Karens i 12 månader

I riksdagen finns regler för redovisning av ekonomiska tillgångar för att förhindra intressekonflikter. I juli skärptes reglerna. En karenstid på tolv månader har införts för statsråd och statssekreterare som avslutat sitt uppdrag eller anställning.

Om de vill börja ett nytt uppdrag, ny anställning eller näringsverksamhet inom karenstiden ska en särskild nämnd pröva frågan. Det finns även restriktioner om vilka frågor eller ämnen som de får befatta sig med.

S-förslag röstades ner

Socialdemokraterna i landstinget har tidigare i år lagt fram ett förslag om en uppförandekod för upphandlingar och köp av konsulttjänster.

Förslaget gick ut på att införa karantänsregler för höga tjänstemän och heltidsarvoderade politiker, som efter fullgjort uppdrag vill gå till företag som gör affärer med landstinget. De efterlyste även insyn vad gäller personliga intressen eller kopplingar till leverantörer i pågående upphandlingar.

Förslaget röstades ner i landstingsstyrelsen.

Regler bör vara blocköverskridande

Irene Svenonius

Men Moderaterna är faktiskt inne på samma linje:

– Det är viktigt att det finns tydliga och gemensamma regler för övergångar från politik till organisationer och näringsliv även när det gäller landets kommuner, regioner och landsting. Det handlar om medborgarnas förtroende för demokratin, säger finanslandstingsrådet Irene Svenonius (M).

Men i stället för att göra gemensam sak med Socialdemokraterna valde hon att i stället driva frågan via SKL, Sveriges kommuner och landsting.

– Sådana regler bör vara blocköverskridande och gemensamma för Sveriges alla kommun- och landstingspolitiker, säger hon.

Fakta

På dubbla stolar

Anders Milton, som tillsattes för att utreda cancerköerna på Karolinska sjukhuset, är delägare i ett bolag som har kopplingar till konsultbolaget BCG som bidragit till den omorganisation som vissa anser ligger bakom problemen på sjukhuset.

Finanslandstingsrådet Iréne Svenonius (M) var jävig vid ett beslut om en extern granskning av konsultköpen som Nya Karolinska gjort mellan 2011 och 2017. Hennes man arbetade som upphandlingschef under den perioden. Han avgick efter avslöjandet.

Den produktionsdirektör som anställdes på NKS var konsult vid BCG, som fakturerat sjukhuset 257 miljoner kronor. 80 procent av beloppet saknar avtalsenliga fakturaspecifikationer. Flera av fakturorna hade produktionsdirektören som referens. Han fick sedan avgå.

 

Källa: DN, SVT
Visa merVisa mindre