Kan bli bättre. Grötfatets lekplats binder ihop flera bostadsområdena och har potential att bli trevligare, anser mamman Annsofie Gråmunke som bor intill. Foto: Annsofie Gråmunke och Ola Danielsson

Hon vill rusta upp lekplatsen Grötfatet

Lekplatsen Grötfatet i Vällingby är för otrygg, deppig och trist – det anser grannen och mamman Annsofie Gråmunke som lämnat in ett väldigt ambitiöst medborgarförslag om hur lekplatsen kan blomstra.

  • Publicerad 15:40, 8 jun 2021

Det måste finnas en viss lägstanivå

Bättre belysning har satts upp. Bollplanen har fått konstgräs.

Men ändå är det många som anser att lekplatsen Grötfatet ger för tråkigt intryck.

Annsofie Gråmunke, som bor intill, är en av dem – nu hoppas hon att hennes förslag får gehör.

– Lekparken är väldigt viktig för många. Många saknar ett lantställe att åka till nu på sommaren. Då måste lekparken locka, vara rolig och trivsam för barnen, säger hon.

Vill klippa buskarna

Den mindre redskapsboden, lusthuset och utemöblerna används knappt. Här hänger mest lite äldre ungdomar som inte leker, berättar Annsofie, som själv är inredningsarkitekt och pedagog till yrket.

– Parken borde byggas ihop bättre med ett tydligt centrum. Naturen borde kunna användas bättre i parken, så barnen kan låta fantasin forma leken. Allt behöver inte vara splitternya leksaker på enstaka platser. Men buskarna borde man hålla kort.

Upprustning av lekplats går trögt efter brand

Vissa saker måste snabbt fixas, menar hon, som de trasiga näten i basketkorgarna och att det penslas på ny färg på bodarna direkt efter att klottersaneringar gjorts, menar hon.

– Det måste finnas en viss lägstanivå. Annars ser parken inte kul ut.

Nedbränt hus ersattes aldrig

Annsofie ser även behov av fler bänkplatser. Då kan fler vuxna och äldre vara i parken.

– Möten över generationer vore bra för alla. Varför inte en boulebala?

2017 brann parklekshuset ned.

– En traditionell klätterställning kom på plats i stället, lite tråkigt att det inte blev ett nytt hus, säger Annsofie.

Du har själv frågat folk om parken?

– Ja, och flera tycker att den är för otrygg och tråkig. Jag hävdar inte att vi har exakta lösningar, men medborgarförslaget kan kanske betyda något. Lekplatsen behöver rustas, säger Annsofie.

Förslaget väntas behandlas på stadsdelsnämnden i augusti eller september.

Kan bli bättre. Grötfatets lekplats binder ihop flera bostadsområdena och har potential att bli trevligare, anser mamman Annsofie Gråmunke som bor intill.

Detta finns i lekplatsen i dag

Lekplatsen Grötfatet ligger i parkstråket norr om Vällingby centrum, mellan Lyckselevägen och Skattegårdsvägen.

Här finns bland annat linbana, kompisgunga, plaskdamm, småbarnslek, grillplats och grönytor.

Även en konstgräsplan och en grusplan för bollspel och basket finns intill lekplatsen.

Visa merVisa mindre

Kan bli bättre. Grötfatets lekplats binder ihop flera bostadsområdena och har potential att bli trevligare, anser mamman Annsofie Gråmunke som bor intill. Foto: Annsofie Gråmunke

Foto: Annsofie Gråmunke