Hon ska jobba mot våldsextremism

Stockholms stad har fått en samordnare mot våldsbejakande extremism. Den första september lämnar Christina Kiernan polisen och tillträder den nya tjänsten.

  • Publicerad 15:23, 18 jul 2016

Kan du berätta lite om din yrkesbakgrund?

– Jag är jurist och har varit anställd inom polisen i nästan tio år. Jag är verksamhetsexpert för frågor som handlar om unga lagöverträdare och att förebygga våldsbejakande extremism. Jag har framför allt jobbat med sociala insatsgrupper som är en samverkansform mellan socialtjänst, polis och andra myndigheter och det senaste ett och halvt året har jag också jobbat frågor kring att förebygga våldsbejakande extremism utifrån polisens perspektiv.

Vilket blir ditt uppdrag i Stockholms stad?

– Mitt uppdrag är att ytterligare förstärka samverkan inom Stockholms stad, bland annat mellan socialtjänsten, skolan och fritidsförvaltningen. Mitt uppdrag är också att se till att vi använder de verktyg vi har så effektivt som möjligt och att hitta nya verktyg i de fall vi saknar dem. Det handlar också om att göra samverkan mer effektiv i förhållande till andra myndigheter, bland annat polisen. Samverkan är otroligt viktigt, så att vi inte arbetar var och en för sig för att vi tillhör olika förvaltningar eller myndigheter.

Vilka skillnader ser du i att jobba mot våldsbejakande extremism inom polisen jämfört med inom Stockholms stad?

– Staden har en bredare palett än polisen i det förebyggande arbetet. Här har man skolan och fritidsverksamheten där man kan jobba med de här frågorna i ett tidigt skede. Man kan diskutera hur och varför och vad på ett annat sätt än polisen har möjlighet att göra. Olika aktörer har också olika uppdrag, vilket är viktigt att komma ihåg.

Du tillträder inte tjänsten förrän i september men kan du säga något om hur du tycker att Stockholms stads arbete fungerar i dag?

– Jag tycker att Stockholms stad redan har ett bra brottsförebyggande arbete. Det är i många delar samma metoder vi pratar om när det gäller att förebygga våldsbejakande extremism. Många verktyg är på plats såsom sociala insatsgrupper och avhopparverksamhet. Dessutom har Stockholms stad antagit en övergripande strategi mot våldsbejakande extremism. Det är också ett starkt stöd i det här arbetet.

Är det något från polisen du kan ta med dig och ha nytta av?

– Om man kan få staden och polisen att samverka närmare i de här frågorna är det ett superverktyg. Jag tänker att min kunskap om polisens verksamhet är väldigt bra i det här sammanhanget.

Slutligen, hur känns det att byta jobb?

– Det ska bli jätteroligt samtidigt som jag tror att det kommer att vara en enorm utmaning. En sak som är begränsande för polisen är att de ofta kommer in ganska sent i ett förebyggande arbete. Många av de saker som behöver göras och som jag tyckt mig kunna se vid mitt arbete hos polisen sitter staden på. Det ska bli extremt kul att se vad som händer när vi kan sammanföra kunskapen.

LÄS MER: Nya riktlinjer mot våldsbejakande extremism