Älskar Värmdö. "Värmdö har allt - glesbygd, skärgård och närhet till storstan, och en enorm utvecklingspotential" säger Cecilia Lejon. Foto: Eva Tonström

Hon ska bygga "nya" Värmdö kommun

Hon rattar en kommun där stora, politiska beslut fattas på löpande band, och har fått utstå kritik för chefsflykt. Mitt i träffade kommundirektör Cecilia Lejon.

  • Publicerad 14:50, 21 jun 2021

Hon skulle fylla 50 år och kände att det var dags för en förändring. Så Cecilia Lejon valde att lämna Skåne, där hon har bott hela sitt liv, för en kommun utanför Stockholm, som hon helt saknade koppling till.

– Jag gick in i ett kommunhus där jag inte kände någon, så det var verkligen något helt annat, och samtidigt spännande, säger Värmdös kommundirektör.

Uppdraget hon fick var att få Värmdö kommun att arbeta ”smartare” på olika plan, och där ingick att bli mer digital. Nu har det gått ett och ett halvt år och det har börjat utkristallisera sig vad som behöver göras.

– Man kan säga att det är ganska spretigt i dag. Kontor och avdelningar har varit lite som ”egna öar” i organisationen, med egna rutiner och förhållningssätt, och så har man jobbat i flera decennier. Det behövs mer samarbete och att alla drar åt samma håll, säger Cecilia Lejon, och tillägger att orsaken är tidigare brister i ledning och styrning.

Åtta höga chefer har slutat

Hon lyfter till exempel att det skulle gå att frigöra tid som i dag läggs på onödig administration.

– Det handlar inte om att ta bort administratörer, mer att ändra vad de gör med sin tid. Kanske kan mer tid läggas på personer i behov av stöd, än på pappersarbete.

Sedan Cecilia Lejon började i januari förra året har åtta förvaltnings- och avdelningschefer, som varit en del av kommunledningen, sagt upp sig, något det också har skrivits en hel del om i lokalmedia.

Varför har de slutat?

– Det är naturligt i en så stor organisation, med över 3 200 anställda, att när det görs förändringar så väljer en del att säga upp sig. Det här är höga tjänstepersoner, med hög lön, och om vi inte har en samsyn kring vad han eller hon förväntas leverera, då är det ofta bäst att man går skilda vägar. Jag tror att fler kommer att sluta i organisationen under 2021.

Konsekvensen när så många slutar på kort tid, blir instabilitet, enligt Cecilia Lejon.

– Samtidigt skapas vågor av rörelse framåt, säger hon.

Vill utveckla. "Värmdö har allt - glesbygd, skärgård och närhet till storstan, och en enorm utvecklingspotential" säger Cecilia Lejon. Foto: Eva Tonström

Vilket är ditt ansvar här och hur ska det stoppas?

– Enligt mig handlar det inte så mycket om att hejda att folk säger upp sig, snarare hitta personer som vill vara en del i ett nytt arbetssätt och organisation som vi håller på att bygga upp. Men självklart stannar jag upp och lyfter blicken när det är turbulent, och pratar med personalen, ser vi något mönster? Är det något vi kan och bör ändra på?

Av de åtta som slutat återstår bara en att tillsätta, den tidigare kultur- och fritidschefen Fredrik Nornvalls tjänst. Där pågår intervjuer.  

Personalflykten ska dock ha startat långt innan Cecilia Lejon började. Det har lett till att kommunen betalat ut fallskärmar de senaste tre åren på 4,9 miljoner kronor.

Måste vara "på tårna"

Utöver chefsflykten så har Cecilia och hennes medarbetare behövt hantera alla stora beslut som politikerna fattat under vintern. Här kan nämnas bland annat privatiseringen av hemtjänsten, nedläggning av konsthallen, försäljningen av porslinsfabriken och sammanslagning och nedläggning av skolor och förskolor.

– Mitt och förvaltningens uppdrag är att verkställa politikernas beslut, och när besluten kommer i sådant tempo som här i Värmdö krävs en organisation som är på tårna för att klara av att genomföra det. Alla måste vara med och vilja det här.

Som en del i förändringsarbetet har kommunen, med Cecilia Lejon i spetsen, dragit igång Smartare Värmdö, en satsning på tre år. Målet: Se till att kommunanställda använder sin tid på bästa sätt, delvis genom digitalisering. Det ska så småningom leda till högre kvalitet på tjänsterna och kortare handläggningstider.

– Värmdö närmar sig 50 000 invånare och då går det inte längre att säga ”det där fixar Agnes, det brukar alltid Lasse ordna” och så vidare. Vi måste ha en mer professionell organisation och produktion som håller i längden, inte en situation där personalen bara springer fortare.

Till exempel kan det handla om att handläggare ska kunna signera handlingar digitalt, i stället för dagens omständliga procedur där allt görs för hand.

– Om tio år pratar vi inte om tekniken längre, den bara finns där som ett verktyg som vi litar på och använder oss av i det dagliga arbetet. Så ser jag på det, säger hon.

Cecilia Lejon

Ålder: 51

Bor: Stavsnäs

Familj: man och två vuxna barn

Inkomst: 122 400 kronor i månaden

Bakgrund: Senior rådgivare på revisions- och konsultbyrån PwC. Tidigare 17 år som chef i Trelleborgs kommun och Malmö stad. Utbildad studie- och yrkesvägledare.

Gör mig lycklig: När jag tittar ut och ser ett rådjur strosa omkring i vår trädgård. Värmdö är så otroligt vackert, jag måste nypa mig i armen ibland.

Gör mig rasande: När man inte vill vara del i lösningen utan aktivt väljer att missförstå

Ledig tid: Då tränar jag triathlon. Och tittar på fåglar, som är ett nytt intresse. Jag har köpt en kikare och en fågelbok.

Visa merVisa mindre